×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

2 vliegen in 1 klap; combineer groene daken met zonnepanelen

image
De belangrijkste functie van een dak is om het gebouw eronder te beschermen. Dikwijls blijft de ruimte op het dak ongebruikt. Zonde! Er zijn tal van functies die een dak nog meer kan vervullen.

Er kan energie worden opgewekt met zonnepanelen, er kan gebruiksruimte voor mensen worden gerealiseerd, of leefgebied voor planten en dieren. Vaak is een combinatie van functies mogelijk.

Groene daken en zonnepanelen zijn een goede combinatie. Door het koelende effect van het dak hebben de zonnecollectoren een beter rendement. Door de schaduwwerking van de zonnepanelen wordt de begroeiing gevarieerder en zo een rijker leefgebied voor dieren. De zonnepanelen moeten wel op een standaard van één meter hoogte boven de vegetatie worden geplaatst. Anders komt er onvoldoende licht en water op het dak en sterft de begroeiing uiteindelijk af. Ook is het mogelijk dat in de gevarieerde begroeiing houtige gewassen opkomen. Deze moeten eens per jaar worden verwijderd om beschadiging van de waterdichte onderlaag door de wortels te voorkomen.

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven werkten van 2014 tot mei 2019 actief samen binnen de Green Deal Groene Daken. Ook na mei 2019 willen de partners samen het huidige netwerk verder ontwikkelen. Dit zullen zij gaan doen als landelijk platform ‘Nationaal Daken Plan’. Deze brede coalitie wil door middel van kennisuitwisseling en het bundelen van krachten het groene daklandschap verder ontwikkelen. Natuurlijk draagt ook het Nationaal Daken Plan bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en gezondheid.

Meer informatie: https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2019/10/Artikel-De-Levende-Natuur-oktober-2019-NIOO-dak.pdf

image

De basis: een groen dak

Daken bieden een geweldige kans voor het vergroenen van het stedelijk gebied. Bovendien geven ze een nieuwe dimensie aan je gebouw. Maar hoe zitten ze in elkaar?

image

Stimuleer de aanleg van groene daken

Een gemeente kan diverse stappen zetten om de realisatie van groene daken te stimuleren. We noemen er een paar.

image

Praktische toepassing van een groen dak

Groene daken zijn toepasbaar op verschillende typen daken. Houdt rekening met deze technische details en tips en voorzie ook uw volgende project van een natuurinclusieve dakbedekking.

image

Keuzevrijheid in groene daken neemt toe

Groene daken zijn inmiddels zover doorontwikkeld, dat zij in steeds meer verschillende soorten en maten op de markt worden gebracht. Een overzicht.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief