×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Brabant steeds meer een thuis voor de huismus

image
Sinds 2017 werken de provincie Noord-Brabant, de Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland samen om de Brabantse steden groener en leefbaarder voor mens en vogels te maken. Zo worden onder meer neststenen in huizen gebouwd en professionals gestimuleerd om natuurinclusiever te bouwen. Een eerste monitoringsronde in Eindhoven, Tilburg en Helmond laat zien dat met name de huismus de inbouwstenen gevonden heeft.

Vogels als huismus en gierzwaluw zijn, net als sommige vleermuissoorten, grotendeels afhankelijk van onze bebouwing. Al honderden jaren broeden deze soorten in de gaten en kieren in onze muren en de holtes onder onze dakpannen. Door het isoleren van huizen en het steeds strakker bouwen zijn deze broedplekken zo goed als verdwenen. Sinds 2017 worden er daarom in de 5 grote steden van Noord-Brabant nieuwe nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen gecreëerd. Inmiddels zijn 269 plekken voor vogels en vleermuizen gerealiseerd, 341 in uitvoering en zijn er plannen om nog 1073 neststenen te plaatsen.

Monitoring
Om te zien of de dieren de neststenen weten te vinden, is er vanaf april in Eindhoven, Tilburg en Helmond gemonitord met en door vrijwilligers. Inmiddels hebben 6 paartjes huismussen een nest gemaakt in de stenen. Dat klinkt weinig, maar is absoluut een hoopvol begin. Doorgaans duurt het een aantal jaar voordat huismussen, gierzwaluwen en vleermuissoorten de nieuwe verblijfplaatsen weten te vinden. Bovendien betreft het veel wijken in aanbouw, waar de bouw nog bezig is en het groen nog moet groeien.

Verwachting
De verwachting is dat met name de huismussen de komende jaren in grotere aantallen de stenen gaan bezetten. De gierzwaluwen zijn afgelopen broedseizoen wel langsvliegend gezien bij de neststenen, ook hier is de verwachting dat ze binnen een aantal jaar de kasten gaan gebruiken. Alhoewel er geen specifieke verblijfplaatsen voor spreeuwen zijn gerealiseerd, laten ook zij zich steeds vaker zien. In het project Vredeoord heeft een paartje spreeuwen gebroed in een boom die tijdens de bouw mocht blijven staan. Dit laat zien hoe belangrijk het groen in een woonwijk is.

Brabant gaat voor natuurinclusief
Door onze modernere bebouwing en het verdwijnen van het groen in de steden zijn het aantal huismussen, gierzwaluwen, huiszwaluwen, spreeuwen en vleermuizen flink in aantal afgenomen. Provincie Brabant, de vijf grootste Brabantse steden, Zoogdiervereniging en Vogelbescherming hebben mede daarom de handen in een geslagen om te werken aan een toekomst voor vogels en vleermuizen in de Brabantse steden. Bij nieuwbouw en renovatie wordt er natuurinclusief gebouwd, onder meer door het aanbrengen van neststenen. Daarnaast worden kerktorens en -zolders toegankelijk gemaakt voor dieren om weer te kunnen broeden.

Door Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland, 30 november 2020

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Maar welk plekje is het meest geschikt voor wie?

image

Een stad door de ogen van een dier

Goed voor dieren ín de stad zorgen is belangrijk, maar om mensen te interesseren voor een groene stad, zijn ook andere argumenten nodig. Milieufilosoof Glenn Deliège is er vast van overtuigd. Belangrijk daarbij is steeds om ook door de ogen van het dier te kijken.

image

Stadsvogelindicator biedt meer inzicht

Gaat het goed of slecht met de vogels in mijn gemeente? Aan de hand van tellingen wordt bepaald of uw gemeente onder of juist boven het verwachte gemiddelde scoort en of het gevoerde beleid effect heeft.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief