×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Zet in op behoud bestaand groen

image
Bij veel bouw- en verbouwprojecten worden bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd bij het bouwrijp maken van de locaties. Door in te zetten op het behoud van zo veel mogelijk bestaand groen kunnen belangrijke natuurwaardes worden behouden. Dat geldt zowel voor binnenstedelijke herontwikkeling als voor nieuwbouw.

Een gezonde, groene leefomgeving is van grote waarde voor onze steden en dorpen. Niet voor niets hebben bomen en begroeiing een prominente rol in menig artist impression van nieuwbouwprojecten. Toch worden bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd bij het bouwrijp maken van de locatie.

Het gevolg is dat gebouwen bij oplevering in een kale natuurlijke omgeving staan, met hoogstens enkele pas aangeplante struiken en straatboompjes, die nog jaren nodig hebben om uit te groeien tot volwaardige groenstroken en bomen. Het trieste is dat deze elementen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden vaak nog op de locatie aanwezig waren. Bestaande groenelementen, zoals oude bomen en boomgroepen, en bestaande landschappelijke structuren, zoals sloten, hadden de nieuwbouw direct bij oplevering al het nodige natuurlijke cachet kunnen geven. Bovendien had het behoud ervan de waarde van het groen als leefgebied voor dieren intact gehouden.

Ga selectief te werk

Door bouw- en verbouwlocaties selectief bouwrijp te maken kan deze kapitaalvernietiging worden voorkomen. Breng in kaart welke natuur het meeste waarde heeft. Doe bijvoorbeeld een Bomen Effect Analyse (BEA) om bestaande bomen, inclusief de waarde en functies die zij vertegenwoordigen, een plek te geven in plannen voor de openbare ruimte. Gebruik de i-Tree tool om te bereken hoeveel waarde een boom toevoegt aan je plan.

Meer informatie over de Bomen Effect Analyse

De i-Tree tool

Ga uit van behoud, tenzij.

Behoud waar mogelijk de bestaande landschappelijke structuur zoals waterlopen en bomenlanen. Dit is ook plus vanuit landschappelijke inpassing van een nieuwe ontwikkeling in de lokale cultuurhistorie. Realiseer je dat alles wat wordt weggehaald kan leiden tot kapitaalvernietiging en dat de biodiversiteit in de omgeving tot honderd jaar kan worden teruggezet.

image

Bomen? Ja graag!

Bomen dragen bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een overzicht van de verschillende soorten en hun eigenschappen.

image

Versterk positie van lokale soorten

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied waar ze het beste gedijen. Maak je project compleet door soorten te kiezen die goed aansluiten op de omgeving.

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief