×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Factsheet Bedrijventerreinen

image
Wilt u de stadsvogels en -vleermuizen helpen? Dat kan ook op bedrijventerreinen. Door hun ligging tussen het vaak agrarisch buitengebied en stadskern, relatieve rust en ruime opzet hebben bedrijventerreinen voor vogels en vleermuizen een groot potentieel voor biodiversiteit. Winst voor vleermuizen is te behalen bij de inrichting en het beheer van groenstroken, waterpartijen of een heel kavel als jachtgebied of vliegroute voor vleermuizen. In bedrijfsgebouwen liggen kansen voor het aanbieden van verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels.

Factsheet Vogels op bedrijventerreinen

Factsheet Vleermuizen op bedrijventerreinen

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.

image

Factsheet Vleermuizen en parken

Natuurinclusief ontwerpen voor vleermuizen gaat niet alleen over verblijfplaatsen in gebouwen. Parken, landgoederen en stadsbossen zijn ook aangelegd en vaak van grote waarde voor hen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief