×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Factsheet Gifgebruik

image
Het gebruik van herbiciden, fungiciden en insecticiden is in veel tuinen nog gewoon, maar desastreus voor insecten en alle insectenetende dieren. Veel ‘plaagsoorten’ zijn bovendien erg nuttig. Zo ruimen slakken bijvoorbeeld plantaardig afval en schadelijke schimmels op en zetten dat om in voeding voor de bodem. Stop met het gebruik van gif, je tuin zal er gezonder van worden!
image

Factsheet Vogelvriendelijke parken

Parken zijn de groene longen van steden. Dankzij hun grote oppervlak bieden ze veel kansen voor verschillende vogelsoorten, mits goed ingericht en beheerd.

image

Waardevol groen vergt duurzaam beheer

Groen heeft tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot waardevolle natuur. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, zijn bepalend voor het eindresultaat.

image

Factsheet Sportvelden

Sportvelden kunnen zo worden ingericht en beheerd dat het gunstig is voor zowel de vogels als het sportveldonderhoud.

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief