×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Factsheet Meervleermuis

image
De meervleermuis is een typische soort van het natte Nederlandse laagland. Ze vormen grote kraamgroepen van wel 100-500 vrouwtjes. Zo’n groep verhuist regelmatig in een netwerk van kraamverblijfplaatsen. Het is dus belangrijk daar een goed beeld van te hebben en de verblijfplaatsen voor hen geschikt te houden. Voor het vinden van voedsel leunen ze sterk op de aanwezigheid van groot open water en hun aanvliegroutes langs waterwegen en andere lijnvormen in het landschap.
image

Zonder natuur gaan we het niet redden in de stad

Een huis of een wijk heeft meer bewoners dan alleen de mens; als het aan Marcel Steeghs van SVP Architectuur en Stedenbouw ligt, moeten ook dieren er kunnen wonen. Dat leidt tot creatieve ideeën voor bijvoorbeeld vleermuisverblijven, die zijn vak als architect hebben verrijkt.

image

Factsheet Vleermuizen en parken

Natuurinclusief ontwerpen voor vleermuizen gaat niet alleen over verblijfplaatsen in gebouwen. Parken, landgoederen en stadsbossen zijn ook aangelegd en vaak van grote waarde voor hen.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief