×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Factsheet Stadsbomen

image
Stadsbomen zijn bomen langs lanen, wegen en paden, in parken, op begraafplaatsen en in particuliere tuinen. Vogels vinden een leefgebied in (stads)bomen. Ze maken er hun nesten en vinder er voedsel.

Factsheet Stadsbomen

image

Bomen? Ja graag!

Bomen dragen bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een overzicht van de verschillende soorten en hun eigenschappen.

image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.

image

Bouw voor je doelgroep

Geen gebied zo divers als het stedelijk gebied. Met dit stappenplan richt je de stedelijke omgeving in met oog voor de verschillende typen woonwijken en haar bewoners.

image

'Natuurinclusief ontwikkelen geeft verdichte stad weer lucht'

Bij projectontwikkelaar Synchroon zit natuurinclusief ontwikkelen al jaren in het DNA, stelt directeur Tobias Verhoeven. Het belang daarvan neemt alleen maar toe, nu steden verdichten en de biodiversiteit steeds meer onder druk komt te staan.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief