×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Factsheets Nieuwbouw

image
Natuurinclusief bouwen betekent dat voorzieningen voor stadsnatuur worden geïntegreerd in het gebouw. Het kan zowel gaan om technische voorzieningen zoals neststenen voor gierzwaluwen en voorzieningen voor vleermuizen, als om begroeiing aan het gebouw zoals groene daken en gevels.

Factsheet Nieuwbouw Vogels

Factsheets Vleermuizen Nieuwbouw

image

Factsheet Vleermuizen en verlichting

Met natuurinclusieve verlichting kan veiligheid voor mensen samengaan met het versterken van onze nachtelijke natuur.

image

Factsheet Na-isolatie

Door bij na-isolatie rekening te houden met vogels en vleermuizen, voorkomt u verstoring en behouden verschillende kwetsbare soorten hun nest- en overwinteringsplaatsen.

image

Factsheet Bedrijventerreinen

Door hun ligging, tussen buitengebied en stadskern, hebben bedrijventerreinen voor vogels en vleermuizen een groot potentieel.

image

Factsheet Sportvelden

Sportvelden kunnen zo worden ingericht en beheerd dat het gunstig is voor zowel de vogels als het sportveldonderhoud.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief