×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Gebruik Checklist Groen Bouwen

image
Met de Checklist Groen Bouwen kan iedereen zijn of haar projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Gebruik de Checklist daarom in de gemeentelijke communicatie met projectontwikkelaars, woningcorporaties en architectenbureaus. Want duurzaam bouwen is niet alleen energiezuinig en circulair maar ook natuurinclusief.

Het stedelijk milieu is een verrassend veelzijdig leefgebied, waar met gerichte aandacht zinvol beschermingswerk is te verrichten. Voor de gebouw bewonende soorten zijn tegenwoordig tal van goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk. Deze kunnen worden toegepast zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners. We moeten de kansen benutten, die de bebouwde omgeving biedt.

Natuurinclusief bouwen blijkt in de praktijk eigenlijk altijd heel gemakkelijk, zowel financieel als bouwtechnisch. Bij renovatie en nieuwbouw zouden voorzieningen voor vogels en vleermuizen vanzelfsprekend moeten zijn. Ook als er geen juridische verplichting is om het verlies van verblijfplaatsen te compenseren. Denk aan neststenen voor gierzwaluwen en vleermuizen of Vogelvides voor huismussen. Dit soort maatregelen zijn moeilijk achteraf te realiseren, maar voor het behoud van deze soorten zijn ze cruciaal. De bebouwing staat er voor lange tijd, zodat het stedelijk gebied ook in de toekomst geschikt blijft voor vestiging van vogels en vleermuizen.

Inzichtelijk


De Checklist Groen Bouwen maakt inzichtelijk welke maatregelen bij voorbaat al kunnen worden ingepland. Iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar kan zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Het beantwoorden van enkele simpele ja/nee vragen leidt tot een advies over eenvoudige bouwkundige maatregelen. De maatregelen zijn onderverdeeld naar bouwdeel (daken en muren) en omgeving (water, buitenruimte).

Met de maatregelen kan worden aangesloten op een soortenmanagementplan en een gebiedsgerichte ontheffing. Dat zou zelfs de voorkeur hebben, omdat dan in de ontheffing namelijk al is geregeld dat wat nu gebouwd wordt, kan gelden als compensatie voor het toekomstig verlies van verblijven elders binnen het gebied. Op deze manier zijn er al alternatieve verblijfsplaatsen voor vogels en vleermuizen nog voordat deze elders verloren gaan.

Naar de Checklist

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Dakoverstek biedt vleermuizen kansen

Een woning is prima aantrekkelijk te maken voor vleermuizen. In het ontwerp zijn uiteenlopende maatregelen mogelijk om verblijfplaatsen voor vleermuizen te creëren.

image

Schoorstenen voor vleermuizen

In de schoorsteen kan de loze ruimte rondom de rookgasafvoer eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor vleermuizen. Ook kunnen er inbouwstenen voor vleermuizen worden geplaatst.

image

Metseldetaillering als toegang tot spouw

Waar gevels worden verfraaid met uit het gevelvlak springende elementen, kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om daarachter toegang te bieden tot de spouw voor vleermuizen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief