×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Gevels vergroenen beter met klimhulp

image
‘Verticaal groen’ wordt in Nederland nog weinig toegepast. Zelfhechtende klimplanten, zoals klimop of wilde wingerd, zijn prachtig, maar misschien niet altijd wenselijk. Vrijwel alle muren zijn daarentegen geschikt voor houtige gewassen en klimplanten langs een klimrek (trellis) of langs leidraden.

Met behulp van een klimrek of leidraden kan zelfs al in een smalle geveltuin van enkele tegels diep een saaie gevel worden omgetoverd tot een groene oase. Het is een goedkope, duurzame en zelf groeiende oplossing, waarbij de planten in de volle grond staan en langs een ondersteuningssysteem omhoog groeien.

Deze vorm van gevelgroen hecht zich dus niet aan de gevel, maar aan een ondersteuningssysteem van hout of staal(draad). Een solide systeem van staaldraad gaat wel 50 jaar mee. Zorg overigens wel voor voldoende afstand tussen de gevel en het ondersteuningssysteem. Bij de keuze van de planten dient bovendien rekening te worden gehouden met de grondsoort en de hoeveelheid zonlicht. Dankzij de geleiding kunnen planten zowel verticaal als horizontaal over de gevel geleid worden.

Tip: Een geschikte optie voor een volledig groene gevel is een gevel van EPDM met een betondraad ervoor. Combineer dit met snelgroeiende, groenblijvende klimplanten en laat hier andere soorten doorheen groeien voor extra biodiversiteit.

Tip: Een trellis voor klimplanten kan het best minimaal 6 cm van de muur worden geplaatst. Dit geeft voldoende ruimte en steun voor vogelnesten én volop groeiruimte voor de planten. Trellis zijn in particuliere tuinen dikwijls van hout, bamboe of kunststof. In de openbare ruimte zijn ze bij voorkeur van weer- en vandalismebestendig staal.

Beperkt onderhoud volstaat

Het nut voor vogels hangt af van de soort muurbegroeiing. In het algemeen zijn groene gevels het meest interessant voor vogels als de begroeiing: voldoende stevig is om een nest te dragen; voldoende dekking biedt door het blad of een wirwar van takken; voor voedsel zorgt in de vorm van bessen in het najaar en bloemen die in insecten aantrekken in het voorjaar.

Een groene muur kan dienen als slaapplaats voor bijvoorbeeld een groep huismussen of spreeuwen. Soorten als de merel en de Turkse tortel vinden er nestgelegenheid en groene gevels bieden daarnaast voedsel aan bijna alle soorten stadsvogels. De grootste winst wordt behaald als er sprake is van variatie in plantensoorten.

image

Praktische toepassing van een groen dak

Groene daken zijn toepasbaar op verschillende typen daken. Houdt rekening met deze technische details en tips en voorzie ook uw volgende project van een natuurinclusieve dakbedekking.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Groene gevels voegen natuurkwaliteit toe

Groene gevels leggen nauwelijks beslag op de ruimte maar de voordelen voor vogels en mensen zijn groot! Een overzicht van de diverse plantensoorten die in een groene gevel kunnen worden toegepast.

image

Modulair muursysteem voor groene gevel los van bodem

Groene gevels bestaan in vele verschijningsvormen. Geprefabriceerde gevelelementen zonder verbinding met de bodem maken het mogelijk gedetailleerde gevelontwerpen met groen te maken.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief