×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Gierzwaluw zoekt ruimte onder nok

image
Nokvorsten, die aan de topgevel een kier laten van minimaal 30 mm tussen pan en gevel, worden door gierzwaluwen benut om eronder te nestelen. Ook van ruimte achter overige overstekende pannen wordt gebruik gemaakt. Bij natuurinclusief bouwen kan van dit gegeven gebruik worden gemaakt.

Gebouwen worden doorgaans met isolerende dakplaten luchtdicht van de buitenruimte afgesloten, zowel in de nok als tegen de gevels. Hiermee wordt aan de eisen van het Bouwbesluit en de criteria voor luchtdicht bouwen voldaan. Vanwege de temperaturen tussen dak en isolatiemateriaal kunnen natuurinclusieve maatregelen aan het dak het beste aan de noordzijde van het dakvlak worden toegepast.

Om onder de nokpan voldoende ruimte te laten als broedplaats voor de vogel, is het mogelijk om de eindvorst met een opengewerkte ruiter te ondersteunen of deze zonder ruiter aan de pannen met flexibele kit vast te zetten. Geadviseerd wordt om binnenmaten te hanteren 15*15*50 cm.

Om de gierzwaluw toegang te bieden is het advies de nokvorst en /of overige overstekende pannen voorbij de gevel te laten oversteken (30 mm) of win het metselwerk de punt van het topgevelmetselwerk achter de nokvorst circa 35mm naar binnen toe terug te leggen.

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Maar welk plekje is het meest geschikt voor wie?

image

Geef vogels en vleermuizen in je gebouw de ruimte

Door slim en creatief te ontwerpen, kan je als architect ruimte voor vogels en vleermuizen terugbrengen, zonder af te doen aan de esthetiek of comfort van je ontwerp.

image

Gebruik Checklist Groen Bouwen

Het stedelijk milieu is een verrassend veelzijdig leefgebied voor veel verschillende soorten. De kansen die deze omgeving biedt, kunnen met behulp van de Checklist worden benut.

image

Plek voor gierzwaluwen in Antwerpen

Steigergaten (ook wel stellinggaten genoemd) zijn ideale nestplaatsen voor gierzwaluwen. Veel monumentale kastelen, kerken en oude herenhuizen hebben deze gaten. De gaten zijn in een handomdraai om te toveren tot nestplaatsen, ook als ze dicht zijn.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief