×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Hagen, heesters en vaste planten

image
Hagen, heesters en andere vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en zorgen voor voedsel en beschutting voor vogels en vleermuizen. Deze groene elementen komen in ieder plan terug en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.

Vaste planten zijn uitermate geschikt om toe te passen in het openbaar groen. Hagen kunnen mooi gebruikt worden als erfafscheiding of om een parkeerplaats af te schermen. Ook langs wegen of taluds kunnen vaste planten gezet worden.

Nuttig groen


Kies hagen, heesters en vaste planten, waar vogels, vleermuizen en insecten iets aan hebben. Inspiratie vind je in de bessenkalender en op de website van Vogelbescherming Nederland.

Bessenkalender

Vogelvriendelijke planten

Geen invasieve exoten

Plant geen invasieve exoten. Sommige planten die niet van nature voorkomen in Nederland kunnen mooi en nuttig zijn, zoals de vlinderstruik. Maar invasieve exoten breiden zich ongecontroleerd uit en verstikken Nederlandse natuur.

Tip: Floron heeft een goede folder met te vermijden planten én goede alternatieven.

Tuin er niet in.

Verder lezen

De Groene Stad heeft een mooie publicatie over de voordelen en vooroordelen van het toepassen van vaste planten in het openbaar groen.

Vaste planten in openbaar groen

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.

image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.

image

Factsheet Sportvelden

Sportvelden kunnen zo worden ingericht en beheerd dat het gunstig is voor zowel de vogels als het sportveldonderhoud.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief