×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Halfbestrating houdt ruimte groen

image
Waar is bestrating noodzakelijk en waar zijn andere oplossingen mogelijk? Een toegangsweg waar veel verkeer overheen gaat, heeft natuurlijk een goed wegdek nodig. Maar parkeervakken kunnen misschien al worden voorzien van open verharding. De ruimte rond gebouwen hoeft alleen daar te worden bestraat waar mensen lopen.

In een natuurinclusief project is groen beter dan bestrating. ‘Niet bestraten, tenzij’, is dan ook een even simpel als goed uitgangspunt. Wegen en trottoirs hebben natuurlijk goede bestrating nodig. Maar waar sprake is van minder intensief gebruik, zoals in het geval van parkeerplaatsen, is het gebruik van halfbestrating een betere keuze. Want daarmee blijft een groot deel van de buitenruimte groen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, onderhoudt de zogeheten tredvegetatie, die in halfbestrating groeit, zichzelf. Planten die deel uitmaken van de tredvegetatie zijn bijvoorbeeld straatgras, weegbree, gewoon varkensgras en liggend vetmuur. Waar minder gelopen of gereden wordt, groeien planten als herderstasje, gewone vogelmuur en klein kruiskruid. De planten zorgen voor zaden en insecten, die weer dienen als voedsel voor vogels. Veel soorten vogels, met name de huismus, profiteren van een ruime aanwezigheid van inheemse gewassen.

Halfbestrating kost niet meer dan traditionele bestrating. Er zijn verschillende typen stenen verkrijgbaar, elk met een ander uiterlijk. In alle gevallen groeit de vegetatie tussen de tegels door. Door de open structuur van halfbestrating kan regenwater ook beter weglopen en blijft de bodem in betere conditie.

Tip: Pas het principe "Onverhard, tenzij... toe. In principe is er zo min mogelijk verhard. Waar mogelijk, is halfbestrating toegepast. Alleen waar het echt noodzakelijk is, liggen dichte tegels.

image

Factsheet Sportvelden

Sportvelden kunnen zo worden ingericht en beheerd dat het gunstig is voor zowel de vogels als het sportveldonderhoud.

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.

image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

Door de Regeling Tijdelijke Natuur kan de natuur op braakliggende terreinen zich ontwikkelen, zonder toekomstige ontwikkelingen te remmen.

image

Leg natuurlijke oevers aan

Groen kan niet zonder blauw. Afhankelijk van de ruimte, de werking van het water en het gewenste eindbeeld is er voor elke situatie een natuurlijke variant.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief