×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Handleiding Checklist Groen Bouwen

image
Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere architect zijn of haar projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Je krijgt advies door het beantwoorden van enkele simpele ja/nee vragen. Zo geef je gebouwbewonende soorten als huismus en gewone dwergvleermuis een plek onder de spreekwoordelijke pannen. De adviezen kunnen worden toegepast zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners. Zo benutten we samen de kansen die de gebouwde omgeving biedt!

In deze korte handleiding krijgt u tips over hoe je de Checklist groen bouwen kunt gebruiken die natuurinclusieve maatregelen te kiezen die in jouw ontwerp passen. De Checklist geeft verschillende opties om natuurinclusief te bouwen en geeft hierbij ook randvoorwaarden. Hierbinnen heb je zelf de vrijheid om te kiezen welke voorzieningen je kiest en hoe je deze verwerkt in je ontwerp.

Stap 1: Je hebt een ontwerpopdracht of plan en wil graag natuurinclusief bouwen. Maar hoe dan? Op basis van het voorlopig ontwerp kun je de Checklist Groen Bouwen doorlopen.

Stap 2: Checklist invullen! Beantwoord de simpele ja/nee vragen en krijg een op maat gesneden advies. De vragen die je krijgt gaan niet over soorten, maar over juist over je plannen! Je hoeft dus niks van vogels en vleermuizen te weten om een advies te krijgen. Zorg wel dat je al dingen weet over de hoogte van je gebouw, type dak en of er veel glas wordt toegepast. Dit zijn allemaal aspecten die invloed kunnen hebben op welke natuurinclusieve maatregelen geschikt zijn voor jouw plan.

Stap 3: Advies op maat. Je krijgt een advies op maat met opties die geschikt zijn voor jouw plan. Het is nu aan jou om hier een keuze uit te maken. Deze keuze hangt af van wat je mooi vindt en van wat past bij je plannen. Extra advies nodig? Benader een ecoloog of de gemeente!

Stap 4: Uitvoering. Natuurinclusief bouwen hoeft niet moeilijk te zijn. In de Checklist vind je direct informatie over de verschillende materialen die beschikbaar zijn en een link naar de verschillende leveranciers. Materialen zoals inbouwkasten zijn erkende bouwmaterialen. Voor het toepassen van een bouwkundige ingreep zoals vleermuisvriendelijke gevelbetimmering draait een beetje aannemer zijn hand niet om.

Stap 5: Gebouw klaar en genieten maar! Je hebt een natuurinclusief gebouw weggezet. Voor veel gebouwbewonende soorten, zoals de huismus en gewone dwergvleermuis is de omgeving van het gebouw minstens zo belangrijk als het gebouw zelf. Gelukkig is het mogelijk de tuin ook vogelvriendelijk in te richten. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Vogelbescherming Nederland.

Stap 6: Goed voorbeeld doet goed volgen! Meld je natuurinclusieve ontwerp aan op de Checklist Groen Bouwen en geef het goede voorbeeld!

Naar de Checklist

image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.

image

Factsheet Na-isolatie

Door bij na-isolatie rekening te houden met vogels en vleermuizen, voorkomt u verstoring en behouden verschillende kwetsbare soorten hun nest- en overwinteringsplaatsen.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Ontsluit tussenspouw voor vleermuizen

Spouwen zijn dankzij de stabiele temperatuur bij uitstek geschikt voor vleermuizen. De spouw kan eenvoudige toegankelijk gemaakt worden voor vleermuizen, zonder dat die een warmtelek oplevert.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief