×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Handleiding Checklist Groen Bouwen

image
Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker (laten) maken. U krijgt advies door het beantwoorden van enkele simpele ja/nee vragen. Zo geeft u gebouwbewonende soorten als huismus en gewone dwergvleermuis een plek onder de spreekwoordelijke pannen. De adviezen kunnen worden toegepast zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners. Zo benutten we samen de kansen die de gebouwde omgeving biedt!

In deze korte handleiding krijg je tips over hoe de Checklist Groen Bouwen gebruikt kan worden om te kijken welke standaardvoorzieningen geschikt zijn om op te nemen in een project. Door het opnemen van standaardvoorzieningen, bijvoorbeeld per woningtype, draag je bij aan de biodiversiteit én werk je mee aan de totstandkoming van een aantrekkelijke leefomgeving.

Stap 1 Je gaat je inschrijven voor een tender of hebt al een voorlopig ontwerp. Je wilt graag natuurinclusief bouwen. Maar hoe dan? Op basis van je planidee of voorlopig ontwerp kun je de Checklist Groen Bouwen doorlopen.

Stap 2 Checklist invullen! Beantwoord de simpele ja/nee vragen en krijg een op maat gesneden advies. De vragen die je krijgt gaan niet over soorten, maar over je plannen! Je hoeft dus niks van vogels en vleermuizen te weten om een advies te krijgen. Zorg wel dat je al dingen weet over de hoogte van je gebouw(en), type dak(en) en of er veel glas wordt toegepast. Dit zijn allemaal aspecten die invloed kunnen hebben op welke natuurinclusieve maatregelen geschikt zijn voor jouw plan.

Stap 3 Advies op maat. Je krijgt een advies op maat met opties die geschikt zijn voor jouw plan. Het is nu aan jou om hier een keuze uit te maken. Deze keuze hangt af van wat je mooi vindt en van wat past bij je plannen. Extra advies nodig? Benader een ecoloog of de gemeente

Stap 4 Uitvoering. Natuurinclusief bouwen hoeft niet moeilijk te zijn. In de Checklist vind je direct informatie over de verschillende materialen die beschikbaar zijn en een link naar de verschillende leveranciers. Materialen zoals inbouwkasten zijn erkende bouwmaterialen. Voor het toepassen van een bouwkundige ingreep zoals vleermuisvriendelijke gevelbetimmering draait een beetje aannemer zijn hand niet om.

Stap 5 Gebouw klaar en genieten maar! Je hebt een natuurinclusief gebouw weggezet. Voor veel gebouwbewonende soorten, zoals de huismus en gewone dwergvleermuis is de omgeving van het gebouw minstens zo belangrijk als het gebouw zelf. Gelukkig is het mogelijk je tuin ook vogelvriendelijk in te richten. Informatie hierover voor toekomstige bewoners vind je op de website van Vogelbescherming Nederland. Want wat is er nou leuker dan je kersverse huis en tuin inrichten?

Stap 6 Goed voorbeeld doet goed volgen! Meld je project aan op de Checklist Groen Bouwen en geef het goede voorbeeld.

Naar de Checklist

image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.

image

Factsheet Na-isolatie

Door bij na-isolatie rekening te houden met vogels en vleermuizen, voorkomt u verstoring en behouden verschillende kwetsbare soorten hun nest- en overwinteringsplaatsen.

image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief