×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Hoe beschermen we de scholekster in de stad?

image
Het gaat niet goed met de scholekster. Net als bijvoorbeeld de grutto en de kievit, komt hij steeds minder voor in onze weidegebieden. Wel zien we scholeksters steeds vaker in de stad. Waarom gaan de aantallen voor deze vogel zo achteruit? En kunnen we ze een handje helpen, ook in onze bebouwde omgeving? Om dit te onderzoeken, is 2023 uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster.

In 2008 broedde vier procent van de Nederlandse populatie scholeksters in de stad, vooral op platte daken Sindsdien lijken ze steeds vaker hun toevlucht te nemen tot de stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld op grinddaken van loodsen en kantoorpanden aan de stadsrand. Het zijn plekken met veel gevaren -zeker voor de kwetsbare jonge vogels-, zoals katten, roofvogels, oververhitting en afvoerputjes.

Kunstmatige broedgelegenheid
Sovon en Vogelbescherming Nederland -initiatiefnemers van het Jaar van de Scholekster- vestigen komend jaar de aandacht op het belang van platte daken voor de scholekster. En de natuurorganisaties zullen gemeenten, ontwikkelaars en bijvoorbeeld bedrijventerreinen, stimuleren om maatregelen te nemen om de vogel te beschermen. Natuurinclusief bouwen is daarbij van groot belang. Dat kan door kunstmatige broedgelegenheid aan te brengen, voor beschutting te zorgen voor de jonge vogels en de omgeving van de panden ecologisch te beheren.

Onderzoek
Daarnaast roepen de initiatiefnemers alle belangstellenden op om mee te doen met onderzoeksprojecten. Dat helpt om een beter beeld te krijgen van het broedsucces van scholeksters in de stad: via het initiatief Scholekster op het Dak kan iedereen broedende scholeksters doorgeven en volgen. Ook wordt onderzocht wat het effect is van de beschermingsmaatregelen voor de soort.

Aan de slag
Wil je alvast aan de slag? Met de tips in deze factsheet maak je van jouw bedrijventerrein een aantrekkelijke plek voor de scholekster. Lees ook onze andere tips om bedrijventerreinen natuurinclusief in te richten. Tijdens het Jaar van de Scholekster zullen Sovon en Vogelbescherming meer tips en handvatten publiceren om de scholekster te beschermen; die vind je in de loop van 2023 op deze website. Meer over het Jaar van de Scholekster is te vinden op www.jaarvandescholekster.nl.

Tekst: Mariël Verburg, 20 december 2022
Beeld: Jelle de Jong

image

Elk dak een vegetatiedak

Nederland is een vogelrijk land én een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. In ons kleine landje staan ruim 8 miljoen woningen plus een heleboel nutsgebouwen en commercieel vastgoed. Waar een gebouw staat is geen natuur. Dat klinkt logisch, maar is eigenlijk heel stom.

image

Een duin-groendak en andere inspirerende initiatieven

Natuurinclusief bouwen is in opkomst. Onder meer in Groningen, Oirschot en Scheveningen ontstaan inspirerende initiatieven. Zoals het aanpassen van beleid ten behoeve van biodiversiteit en een groendak dat is ingepast in het omringende duinlandschap.

image

2 vliegen in 1 klap; combineer groene daken met zonnepanelen

De belangrijkste functie van een dak is om het gebouw eronder te beschermen, maar er zijn tal van aanvullende functies voor daken.

image

Een stad door de ogen van een dier

Goed voor dieren ín de stad zorgen is belangrijk, maar om mensen te interesseren voor een groene stad, zijn ook andere argumenten nodig. Milieufilosoof Glenn Deliège is er vast van overtuigd. Belangrijk daarbij is steeds om ook door de ogen van het dier te kijken.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief