×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

In gesprek met Vogelbescherming over natuurinclusief bouwen

image
Op dinsdag 12 en woensdag 13 juni gaat Vogelbescherming graag met u in gesprek op de Provada. Wat doet een groene omgeving met bewoners en welke kansen voor natuurinclusief bouwen liggen er in uw (nieuw)bouwproject? Aan de hand van de gids Natuurinclusief Bouwen geven we u graag tips waar zowel mens als natuur bij gebaat zijn. U vindt ons dinsdag op de stand van Ballast Nedam en woensdag op de stand van Vesteda.

Download Gids Natuurinclusief ontwikkelen

Projectontwikkelaar Synchroon ontwikkelde samen met Vogelbescherming Nederland en adviesbureau Nest Natuurinclusief een gids die bouwen met én voor de natuur voor iedere projectontwikkelaar toegankelijk maakt. Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland is blij met de gids: ‘Deze gids is een laagdrempelig hulpmiddel waarmee gemeenten en ontwikkelaars bouwprojecten vogelvriendelijker kunnen maken. Dit draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan het woongenot van de bewoners.’

Natuurinclusief als standaard
In dorpen en steden is steeds minder ruimte voor vogels. Huizen en gebouwen zijn zo goed geïsoleerd dat plekken voor bijvoorbeeld huismus en gierzwaluw verdwijnen. Ook zijn er steeds minder struiken en planten waar vogels hun voedsel vinden, kunnen schuilen of hun nest kunnen bouwen. Synchroon wil hier verandering in brengen: ‘Wij houden in de ontwerpfase van een nieuwe wijk rekening met de natuur, waardoor er ruimte is voor vogels en andere soorten’, aldus Henri van Dam, directeur Synchroon. ‘Met dit handboek willen we inspiratie bieden en laten we zien hoe leuk en eenvoudig het is om natuurinclusief te ontwikkelen en te bouwen. De natuur verdient een prominente plek in ons denken en handelen.’

Woongeluk
Het natuurrijker inrichten van de Nederlandse woonwijken biedt grote kansen voor de biodiversiteit. Maar dat is niet het enige, ook ten aanzien van klimaatadaptatie, gezondheid en een prettige leefomgeving, is een groene omgeving van groot belang. Timo Roeke: ‘Uit onderzoek blijkt dat mensen in een leefomgeving rijk aan biodiversiteit niet alleen gezonder zijn, maar ook gelukkiger. Met dit handboek krijg je tips om die omgeving goed in te richten: met schuil- en nestplekken en met inheems groen. Zo hebben we niet alleen zelf een fijne plek om te wonen, maar helpen we ook de vogels, egels, vlinders en bijen.’

Stappen richting groene toekomst
Deze gids laat in elke ontwikkelfase zien welke stappen genomen kunnen worden en hoe architecten begeleid kunnen worden om zo natuurinclusief mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast bevat de gids concrete maatregelen voor diverse doelsoorten. Zo is eenvoudig op te zoeken welke woonwensen bijvoorbeeld een huismus heeft en hoe je deze woonwensen kunt toepassen in ontwerpen. ‘Uiteindelijk hebben we als doel dat natuurinclusief bouwen de standaard wordt in alle nieuwbouwwijken in Nederland,’ aldus Henri van Dam.Door: Hanne Tersmette, laatst gewijzigd 25 mei 2023
Beeld: Synchroon

image

Zonder natuur gaan we het niet redden in de stad

Een huis of een wijk heeft meer bewoners dan alleen de mens; als het aan Marcel Steeghs van SVP Architectuur en Stedenbouw ligt, moeten ook dieren er kunnen wonen. Dat leidt tot creatieve ideeën voor bijvoorbeeld vleermuisverblijven, die zijn vak als architect hebben verrijkt.

image

Bomenlanen: voor biodiversiteit én mobiliteit

De TU Delft en de Bomenstichting werpen een nieuw licht op het belang van bomenlanen voor onder meer klimaat en biodiversiteit. Ofwel: hoe bomenlanen bijdragen aan een natuurinclusieve inrichting van ons land.

image

Minister de Jonge bezoekt voorbeeldproject De Groene Loper

“Bouwen in stedelijk gebied kan ook een verrijking zijn voor de biodiversiteit.” Dat kreeg minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te horen toen hij de Maastrichtse wijk de Groene Loper bezocht, een voorloper op het gebied van natuurinclusief bouwen.

image

Samenwerken voor natuurinclusieve wijken

Als we onze woonwijken natuurinclusief inrichten, biedt dat kansen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Om dat te realiseren is samenwerking nodig. Vogelbescherming, Synchroon en Vesteda geven het goede voorbeeld.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief