×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Jury van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023 bekend

image
Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve project of ontwerp van de afgelopen twee jaar? De vakjury die daarover gaat besluiten is nu bekend: Daan Bruggink (ORGA Architect), Saskia van Stein (IABR), Deborah Post (Honey Highway) en Marco Matheeuwsen (Woningcorporatie Casade) gaan de inzendingen beoordelen voor de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023.

Dit jaar is de derde editie van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen, een initiatief van Vogelbescherming Nederland.
Met deze Award wil de organisatie ontwerpen en projecten voor het voetlicht brengen waarbij groen en biodiversiteit hand in hand gaan met duurzame stedelijke ontwikkeling. Partijen die willen meedingen, zoals architecten, (omgevings)ontwerpers, projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, kunnen hun natuurinclusieve project tot 1 oktober inschrijven voor de competitie. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, met experts uit verschillende vakgebieden.

De samenstelling van de jury in 2023

Daan Bruggink, oprichten en architect bij ORGA Architect.
Met zijn bureau ORGA Architect is Daan Bruggink een voorloper op het gebied van bio-based bouwen. Met natuurlijke, herbruikbare materialen creëert hij niet alleen duurzame gebouwen, maar ook een omgeving waarin mensen samen met flora en fauna optimaal kunnen leven, wonen en werken. Zijn ontwerp voor basisschool De Verwondering was een van de prijswinnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen in 2021, en won daarnaast vele andere prijzen waaronder die van het duurzaamste gebouw van Nederland.

Saskia van Stein, directeur-bestuurder bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), afdelingshoofd van The Critical Inquiry Lab Master bij MA Design Academy.
De IABR ziet een duurzaam ontworpen, biodiverse omgeving als sleutel tot een leefbare toekomst. Over enkele decennia zal bijna 80% van de wereldbevolking in steden wonen, werken en leven, dus daar moeten we de klimaatcrisis het hoofd bieden. Integrale en duurzaam ontworpen, sociaal inclusieve, weerbare steden zijn daarom volgens Van Stein van groot belang. De IABR draagt daaraan bij middels ontwerpend onderzoek, culturele projecten en kennisoverdracht, onder andere via haar tweejaarlijkse biënnale.

Deborah Post, oprichter van Honey Highway.
Honey Highway zaait grootschalig inheemse wilde bloemen uit in bermen, op industrieterreinen en braak liggend land. Daarmee maken ze van vaak onbenutte terreinen één grote groene verbindingszone voor insecten. Imker en initiatiefnemer Deborah Post wil zo bijen beschermen en de biodiversiteit vergroten. Ze doet dat in samenwerking met bedrijven, ondernemers en grote (overheids)instanties zoals Rijkswaterstaat en ProRail.

Marco Matheeuwsen, coördinator duurzaamheid & financiën bij Woningcorporatie Casade.
Woningcorporatie Casade wil haar 11.500 huizen laten aansluiten op een duurzame toekomst. Ook werkt de stichting aan een prettige leefomgeving voor haar huurders. Met haar project Dakenstroom won Casade de eerste prijs van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen in 2021. In dat project werd de renovatie van daken gecombineerd met het aanbrengen van zonnepanelen, groen en voorzieningen voor vogels en vleermuizen.

We stellen de juryleden aan u voor
Wat is de visie van de juryleden op natuurinclusief bouwen? En waar zullen zij bij de beoordeling in het bijzonder op gaan letten? In de komende maanden stellen de juryleden zich voor op bouwnatuurinclusief.nl en vertellen wat hen persoonlijk beweegt bij hun jurylidmaatschap voor de Award.

Wat zegt de jury over jouw ontwerp of project? Schrijf je nu in >Tekst: Mariël Verburg, 31 mei 2023
Beeld: Met dank aan onze juryleden.

image

Maak kans op de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023

Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of óntwerp van de afgelopen twee jaar. Sleep jij straks deze unieke prijs in de wacht? Inschrijven kan tot 1 oktober.

image

In gesprek met Vogelbescherming over natuurinclusief bouwen

Op dinsdag 12 en woensdag 13 juni gaat Vogelbescherming graag met u in gesprek op de Provada. Aan de hand van de gids Natuurinclusief Bouwen geven we u graag tips waar zowel mens als natuur bij gebaat zijn. U vindt ons dinsdag op de stand van Ballast Nedam en woensdag op de stand van Vesteda.

image

Bomenlanen: voor biodiversiteit én mobiliteit

De TU Delft en de Bomenstichting werpen een nieuw licht op het belang van bomenlanen voor onder meer klimaat en biodiversiteit. Ofwel: hoe bomenlanen bijdragen aan een natuurinclusieve inrichting van ons land.

image

Dakenstroom winnaar Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen

De Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging is in 2021 gewonnen door het project Dakenstroom in Kaatsheuvel. De jury was vooral onder de indruk van de haalbaarheid van dit project.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief