×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Kies waar mogelijk voor halfbestrating

image
In een natuurinclusieve stad is groen beter dan bestrating. ‘Niet bestraten, tenzij’, is dan ook een even simpel als goed uitgangspunt. Wegen en trottoirs hebben natuurlijk goede bestrating nodig. Maar waar sprake is van minder intensief gebruik, zoals in het geval van parkeerplaatsen, is het gebruik van halfbestrating een betere keuze. Want daarmee blijft een groot deel van de buitenruimte groen.

Halfbestrating is verharding met een groen gezicht. Het toepassen ervan heeft als extra voordeel dat regenwater in de bodem kan wegzakken. Bij heftige regenval helpt dit mee om wateroverlast op straat en in de tuin te verminderen. Ook leidt het tot minder belasting van het riool.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, onderhoudt de zogeheten 'tredvegetatie' die in halfbestrating groeit, zichzelf. Planten die deel uitmaken van de tredvegetatie zijn bijvoorbeeld straatgras, weegbree, gewoon varkensgras en liggend vetmuur. Waar minder gelopen of gereden wordt groeien planten als herderstasje, gewone vogelmuur en klein kruiskruid.

De planten zorgen voor zaden en insecten die weer dienen als voedsel voor vogels. Veel soorten vogels, met name de huismus, profiteren van een ruime aanwezigheid van inheemse gewassen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief