×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Kiezen voor een natuurinclusief leven

image
Er komt een tijd dat ‘natuurinclusief’ de gewoonste zaak van de wereld is. Daar is Eddy Nieuwstraten van overtuigd. Maar tot die tijd zijn er aanjagers nodig en inspirerende projecten. Dit jaar zal hij als jurylid van de Award Natuurinclusief bouwen & ontwerpen vooral letten op inzendingen die deze beweging als een trigger op gang helpen.

Wie: Eddy Nieuwstraten
Wat: Lid Raad van Toezicht Vogelbescherming Nederland
Houdt van: Vogels!
Wenst: Vooral veel inspirerende inzendingen

Waar ga jij op letten als jurylid van de Natuurinclusief Bouwen Award?
“Ik kijk vooral naar projecten die zichtbaar zijn. Om de natuurinclusieve beweging aan te jagen, hebben we inspirerende voorbeelden nodig. Slimme en leuke projecten die gemakkelijk te kopiëren zijn. Een goed idee kan zo een grote impact hebben. En dat kan klein beginnen.
Neem je eigen achtertuin. Ik ken een Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming die iedere millimeter van zijn kleine tuin heeft ingericht op biodiversiteit. Het is een kleine oase geworden, verrassend rijk aan planten en dieren. Als 5 procent van alle mensen zijn voorbeeld zouden volgen, zou dat al zoveel schelen.”

Wat is jouw achtergrond?
“De natuur loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben vanaf mijn achtste bezeten van vogels en ging toen al met een vogelgidsje op pad. Ik ben nog steeds een actieve vogelaar en reisleider voor vogelreizen. Verder ben ik voorzitter van de commissie die zeldzame vogels in Nederland beoordeelt, deze archiveert en erover publiceert. En ik ben lid van de Raad van Toezicht van Vogelbescherming Nederland; een bijzonder eervolle positie.”

“In mijn werk voor de Provincie Noord-Brabant houd ik me ook al jaren in verschillende functies bezig met natuur. Met de inrichting van nieuwe natuurgebieden, bijvoorbeeld. Of het waterbeleid en de infrastructuur in combinatie met natuur.
Op dit moment werk ik onder andere voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) en werk ik mee aan het opstellen van een nieuw Brabants natuurbeleidsplan. Provincies hebben een belangrijke centrale positie in het natuurbeleid. Dus ik zit op een goede plek om aan natuurbeleid te werken.”

“Er liggen nog veel uitdagingen voor ons. Het Natuurnetwerk Nederland is een heel sterk beleidsconcept, maar het afronden van dit natuurnetwerk – zowel qua omvang als qua kwaliteit – vraagt nog een grote inspanning. En ook buiten dit natuurnetwerk moet nog veel bereikt worden. Het landschap verschraalt en de natuurkwaliteit in het agrarisch gebied gaat nog steeds op veel plekken sterk achteruit.”

Welke rol speelt natuurinclusief bouwen hierin?
“Ik zie natuurinclusief bouwen als een onderdeel van een bredere natuurinclusieve beweging. Dat vind ik een logische en belangrijke ontwikkeling, die we nu een duwtje moeten geven. Alleen een Natuurnetwerk Nederland kan de natuur in ons land niet overeind houden. Ook daarbuiten moet je kijken. Zo moet de luchtkwaliteit beter, net als de beschikbaarheid van schoon en voldoende water. Natuurinclusiviteit zou de noodzakelijke gamechanger kunnen zijn; een nieuw uitgangspunt. En dan dus niet alleen wat het bouwen betreft.
We zouden de natuur op zowel het platteland als in de stad een rol moeten geven, als onderdeel van onze eigen omgeving en als zachte overgang naar de natuurgebieden. Vandaag de dag vinden we het logisch dat de grond waarop we bouwen schoon is. Ik verwacht dat natuurinclusief op termijn eenzelfde vanzelfsprekendheid krijgt.”

Hoe gaat deze beweging groeien?
“De overheid zou dit natuurinclusief denken kunnen aanjagen, maar ook de markt mag zich laten horen. Burgers hebben een groot belang bij deze ontwikkeling. In tijden van klimaatverandering houdt natuur de stad leefbaar. En er zijn gelukkig in heel Nederland al prachtige en aansprekende voorbeelden bekend, op grote en op kleine schaal.”

“Een goede reden om dit aan te jagen is dat de aanwezigheid van natuur in en nabij de bebouwing door inwoners enorm belangrijk gevonden wordt. Ik ben er ook van overtuigd dat mensen steeds vaker herkennen dat natuur niet alleen nodig is als leefgebied voor planten en dieren, maar ook voor ons eigen geestelijke welzijn. Natuur is de plek om tot rust te komen, waar koelte gevonden wordt, waar water van plotselinge hoosbuien opgevangen kan worden. Als dat bewustzijn nog verder groeit, is de keuze voor een natuurinclusief leven snel gemaakt.”

Door: Hanne Tersmette, Vogelbescherming Nederland, 20 juli 2021
Beeld: Eddy Nieuwstraten

image

Inschrijving geopend: Award Natuurinclusief bouwen & ontwerpen

Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- of renovatieproject van 2021? Dit jaar maak je opnieuw kans op de Award Natuurinclusief bouwen & ontwerpen. Schrijf je vanaf vandaag in en win!

image

"We moeten ecosystemen bouwen"

Als het aan landschapsontwerper Nina Ravestein ligt, wordt natuurinclusief bouwen de norm. In 2019 ontving ze de Natuurinclusief Bouwen Award vanwege haar inzet om de bouwwereld meer in balans te brengen met de natuur. Dit jaar is zij een van onze juryleden.

image

‘Natuurinclusief bouwen als randvoorwaarde in het totaal’

Op dinsdag 22 juni vond het online symposium ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’ plaats. Centraal tijdens de plenaire sessies en de workshops stond natuurlijk het natuurinclusief bouwen, maar ook het natuurinclusief inrichten van de omgeving.

image

Stappenplan KAN helpt van kale tuin naar groene oase

Onze partner van de Award Natuurinclusief Bouwen: KAN, ontwikkelde een stappenplan voor projectontwikkelaars en woningcorporaties. Met behulp van dit stappenplan worden bewoners eenvoudig geholpen hun tuin natuurinclusief in te richten.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief