×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Landelijke scholekstertelling op 6 en 7 mei

image
In het weekend van 6 en 7 mei kan iedereen die in bebouwd gebied woont meedoen met de scholekstertelling. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek willen namelijk graag weten hoeveel scholeksters steden en dorpen als woonplaats hebben uitgekozen. Kun je deze grote zwart-witte steltloper met oranjerode snavel vanuit je tuin zien of horen? Laat het weten via Tuintelling.nl.

Zien en horen van scholeksters
De scholekster is bijna niet te verwarren met een andere Nederlandse vogelsoort. Zwart van boven, wit van onderen en met een witte vleugelstreep en een lange oranje snavel en roze poten. Zie je scholeksters op 6 en/of 7 mei op een gazon vanuit je tuin of in je tuin? Laat het weten. Ook overvliegende scholeksters mag je meetellen. Tijdens deze telling wordt in het bijzonder gevraagd om te letten op het geluid dat de scholekster maakt: het zogenaamde ‘te-pieten’. Dit geluid geeft namelijk aan dat de scholekster ergens in de buurt een nest heeft of wil beginnen. Als dat zo is hoor je de scholekster ook ’s nachts ‘tepiet’ roepen. Op tuintelling.nl kun je het dus ook laten weten als je een scholekster (alleen) gehoord hebt (ook ’s nachts). Ook als je geen scholeksters hebt gezien is dat waardevolle informatie. Vul dan bij telresultaten 0 in.

Scholekster als stadsvogel
Van oudsher is de scholekster vooral een vogel van het boerenland en de kust, maar de laatste tijd is het in toenemende mate een stadsvogel. Ze broeden daar op platte daken. Mogelijk kiest de scholekster voor bebouwd gebied omdat de kans op overleving van de kuikens daar groter is dan aan kust en in het boerenland, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. Om meer te weten te komen over de kansen en bedreigingen van de scholekster hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon 2023 uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster. Het hele jaar wordt extra onderzoek gedaan naar de scholekster om meer kennis te krijgen over de soort en vooral om de omstandigheden voor scholeksters in Nederland te verbeteren: zowel binnen – als buiten bebouwd gebied. Dat is nodig, want het aantal scholekster dat in Nederland broedt is sinds 1990 met 50% afgenomen. Op www.jaarvandescholekster.nl is meer informatie te vinden over de lopende onderzoeken en lees je hoe je scholeksters kunt helpen.

Tekst: Hanne Tersmette - Strijland, 2 mei 2023
Beeld: Jankees Schwiebbe

image

Maak kans op de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023

Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of óntwerp van de afgelopen twee jaar. Sleep jij straks deze unieke prijs in de wacht? Inschrijven kan tot 1 oktober.

image

Hoe beschermen we de scholekster in de stad?

Het gaat niet goed met de scholekster. Waarom gaan de aantallen van deze soort achteruit? En kunnen we ze een handje helpen, ook in onze bebouwde omgeving? Om dit te onderzoeken is 2023 uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster.

image

Inheemse groene daken als soortenrijk ecosysteem

Groene daken hebben veel voordelen, maar vaak zijn ze samengesteld uit enkele, vaak uitheemse sedumsoorten. Gebruik liever een mix van inheemse planten, adviseert Joost Vlot van Dakbloemenweide. Dan creëer je een soortenrijk ecosysteem op het dak.

image

Factsheet Scholekster op het dak

Scholeksters komen van oorsprong voor aan de kust en op het boerenland. In toenemende mate vestigen ze zich ook op grind- of sedumdaken in het stedelijk gebied. Met deze factsheet help je ze het hoofd bieden aan de uitdagingen die ze daar tegen komen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief