×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Leg natuurlijke oevers aan

image
Groen kan niet zonder blauw. Waterpartijen zijn verrijkend voor het landschap en de soortenrijkdom. Bovendien starten veel ontwikkelingen Nederland met de vraag: Waar laten we het water?

Koppel de watervraag aan maatschappelijke meerwaarde voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De oevers zijn daarvan een essentieel onderdeel. Een oever beschermd het land tegen het water. De beschoeiing van de oever voorkomt afkalving door golfslag en stroming. Een traditionele beschoeiing van hardhout of een stalen damwand neemt misschien weinig ruimte in, maar levert geen meerwaarde voor flora en fauna.

Afhankelijk van de ruimte, de werking van het water en het gewenste eindbeeld is er voor elke situatie een natuurlijke variant. Met name wanneer een nevengeul kan worden gerealiseerd, groeit de natuurwaarde exponentieel.

Tip: Een natuurlijke oever kan worden gerealiseerd door de waterrand langzaam glooiend af te laten lopen. Maar er zijn ook meer opties.

Verschillende typen oeverbeschoeing

Tip: Een gedetailleerde handreiking over het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is opgesteld door Stowa.

Handreiking natuurvriendelijke oevers

image

Kies waar mogelijk voor halfbestrating

Waar waar sprake is van minder intensief gebruik, zoals in het geval van parkeerplaatsen, is ‘Niet bestraten, tenzij’ een even simpel als goed uitgangspunt.

image

Factsheet Vleermuizen en verlichting

Met natuurinclusieve verlichting kan veiligheid voor mensen samengaan met het versterken van onze nachtelijke natuur.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

Door de Regeling Tijdelijke Natuur kan de natuur op braakliggende terreinen zich ontwikkelen, zonder toekomstige ontwikkelingen te remmen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief