×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Maak bewoners bewust van natuur in de omgeving

image
Uiteindelijk zijn het de bewoners die de biodiversiteit het dichts bij huis hebben. Mensen bewust maken van de natuur in hun omgeving en die ook actief laten beleven is dan ook een wezenlijk onderdeel van een duurzaam project. Daar zijn verschillende manieren voor.

Als projectontwikkelaar of woningcorporatie kunt u uw duurzaamheidsbeleid op meerdere manieren zichtbaar maken voor (toekomstige) bewoners. Zo zijn er veel verschillende opties om bewoners een stukje natuurbeleving mee te geven.

Idylle

In en om de omgeving van de woningen of gebouwen kunnen daarvoor diverse gemeenschappelijke voorzieningen worden getroffen zoals de Idylle: een bloemrijke weide voor bijen, vlinders en mensen Idylle is bloemenweide gericht op bijen en vlinders (en mensen).

Het gaat hier om grotere oppervlaktes vanaf 0,5-2 hectare, ingezaaid met streekeigen en inheemse plantensoorten die functioneel zijn voor bijen en vlinders. Meestal zijn Idylles vrij toegankelijk. Ze krijgen specifiek onderhoud, zodat de Idylles ook voor langere tijd meegaan. De Vlinderstichting heeft inmiddels meer dan 60 Idylles aangelegd, deels vanuit een postcodeloterij project en deels door particuliere initiatieven.

Insectenspiraal

De insectenspiraal is een ander voorbeeld van een gemeenschappelijke voorziening. Een insectenspiraal is een omhoog gaande spiraal met goede grondsoort. De randen zijn van steen, met her en der een ingebouwd hommelnest. De beplanting is bij en vlindervriendelijk en bestaat uit vaste planten. Door het reliëf is er gunstig microklimaat voor insecten, en dan met vlinders, bijen en hommels. De spiraal kan een groot formaat hebben en tegelijkertijd functioneren als ornament. Bovenop kan een logo, beeld of vlinderstruiken worden geplaatst. Een mooi visitekaartje dat vanaf de openbare weg te zien is.

Tuinen

Een project kan ook worden voorzien van een gemeenschappelijke moestuin / eetbare tuin. Als hier geen ruimte voor is, kunnen bewoners worden gestimuleerd zelf een natuurvriendelijke tuin in te richten. Bijvoorbeeld door informatie te verspreiden over een natuurvriendelijke inrichting van hun tuin. Hierbij is belangrijk om de mensen hun eigen keuze te laten maken. Het boek ‘Een tuin voor bijen en vlinders’ geeft veel praktische informatie over eenvoudige maatregelen die iedereen zelf in de tuin kan toepassen. Maar in dit boek wordt ook uitgelegd dat overlast van wespen of teveel water kan worden opgelost. De huiskamer wordt koeler in de zomer met een groene tuin. Dit soort redenen helpen om mensen bewust te maken wat natuur voor hen thuis kan betekenen.

Natuurspeelplaats

Een natuurspeelplaats werkt stimulerend voor kinderen. Hier kunnen ze naar hartenlust ravotten en gebruik maken van natuurlijke elementen als boomstammen, poelen en tunnels. De inrichting van deze speelplaatsen bieden tegelijkertijd vaak ook leefruimte voor de kleinere insecten en zoogdieren die weer onderdeel zijn van de voedselketen.

Bewoners kunnen ook worden gevraagd hun eigen biodiversiteitactie op te zetten. Hiermee is de drempel voor iedereen haalbaar en mag iedereen zijn eigen invulling geven met als doel iets voor de natuur te doen. Dit kan collectief georganiseerd worden, met eventueel een wedstrijdelement erin. Zo ontstaat een gedragen eigenaarschap waardoor de uitvoering vaak succesvol wordt.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

Door de Regeling Tijdelijke Natuur kan de natuur op braakliggende terreinen zich ontwikkelen, zonder toekomstige ontwikkelingen te remmen.

image

Tuinen en balkons bieden veel ruimte voor natuur

Groene tuinen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze vangen ook water op en zijn koeler in hete zomers. Door niet uit te gaan van een betegelde tuin kan iedereen bijdragen aan een groene, leefbare stad.

image

Hagen, heesters en vaste planten

Vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief