×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Maak kans op de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023

image
Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of óntwerp van de afgelopen twee jaar. Sleep jij straks deze unieke prijs in de wacht? Inschrijven kan tot 1 oktober.

Met de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen wil Vogelbescherming Nederland ontwerpen en projecten onderscheiden, waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke rol heeft gespeeld. De inzendingen moeten rekening houden met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier. Architecten, (omgevings)ontwerpers/inrichters, projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties die aan een dergelijk project hebben meegewerkt, kunnen zich de komende maanden inschrijven als deelnemer aan de competitie.

Schijf jouw ontwerp of project in >

Jury en criteria
Dit najaar buigt een onafhankelijke jury van kenners uit het werkveld zich over de natuurinclusieve kwaliteiten van de inzendingen. Dat gebeurt aan de hand van een zevental criteria, die tevens als voorwaarden gelden voor deelname. Zo moeten de ontwerpen en projecten bijvoorbeeld innovatief zijn en een concrete, kwalitatieve bijdrage leveren aan de lokale leefomgeving en biodiversiteit. Ook acht de organisatie het van belang dat inzendingen als voorbeeld voor anderen kunnen fungeren.

Winnaar Award 2021
De Award wordt één keer in de twee jaar uitgereikt. In 2021 werd de prijs gewonnen door het project ‘Dakenstroom’ in Kaatsheuvel, een renovatieproject van woningcorporatie Casade. Met de grootschalige renovatie van de daken van een deel van hun huurhuizen, leverde Casade een aanzienlijke bijdrage aan verduurzaming en vergroening in de omgeving en boden ze bovendien geïntegreerde verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen aan, die waren ontworpen door Unitura. De opschaalbaarheid van hun project maakt het een goed voorbeeld voor andere partijen. Vooral het feit dat groen en duurzaam hiermee voor iedereen toegankelijk wordt, vond de vakjury van de vorige editie een grote plus.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2023 is een initiatief van Vogelbescherming Nederland.


Tekst: Hanne Tersmette, Vogelbescherming Nederland, laatst gewijzigd 7 juli 2023
Beeld: Kerckebos in Zeist, door Fred van Diem

image

'Ga pionieren en de regels volgen daarna wel'

Met haar onderneming Honey Highway heeft Deborah Post al vele hectaren berm en percelen land veranderd in bloemenvelden die barsten van het leven. Als jurylid van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen hoopt ze vooral projecten te zien die de natuur de ruimte durven te geven.

image

‘De natuur biedt oplossingen voor onze stedelijke problemen’

Architect Daan Bruggink is met zijn bureau ORGA Architect voorloper op het gebied van bio-based bouwen. In 2021 was hij een van de prijswinnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen; dit jaar is hij lid van onze jury.

image

Vijf jaar natuurinclusief bouwen in Brabant

Vanaf 2017 werkten Zoogdiervereniging, Vogelbescherming en verschillende Brabantse partners samen om meer ruimte te creëren voor vogels en vleermuizen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De projecten droegen bij aan de landelijke beweging richting natuurinclusief bouwen. We blikken terug en vooruit.

image

Natuurinclusief bouwen? Vergeet de insecten niet!

Bij natuurinclusief bouwen is meestal niet apart aandacht voor insecten en bodemdieren, terwijl zij een onmisbare schakel zijn in ons ecosysteem. Hoe geven we ook aan hen de ruimte? Ecoloog Jeroen Noordhoek van Witteveen + Bos ontwikkelde vier factsheets.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief