×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Maak meer werk van tijdelijke natuur

image
De natuur is overal. En zij laat zich door niets of niemand tegenhouden. De grote angst dat bouwprojecten stil gelegd worden en vertraging oplopen vanwege een beschermde soort is dan ook reëel. Maar er is een oplossing: de Regeling Tijdelijke Natuur.

Kale, braakliggende bouwterreinen zijn bij uitstek een interessant leefgebied voor tal van soorten. Daarom bestaat in Nederland de Regeling Tijdelijke Natuur, een ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Door deze ontheffing kan de natuur op het betreffende terrein zich ontwikkelen, zonder dat dit tot zorg voor toekomstige ontwikkelingen hoeft te leiden. Zelfs wanneer zich beschermde soorten vestigen, leidt de verwijdering ervan niet tot juridische problemen. De ontheffing geldt voor een periode van maximaal tien jaar.

Gedragscode of ontheffing

Tijdelijke Natuur is natuur die uit zichzelf ontstaat, bijvoorbeeld op een braakliggend bouwterrein, waarvan de eigenaar of ontwikkelaar wettelijk toestemming heeft om deze natuur op een later tijdstip weer te verwijderen. Dit is alleen van toepassing op terreinen waarvan de bestemming al vast ligt, maar waarop de eindbestemming nog niet (geheel) is gerealiseerd.

De Regeling Tijdelijke Natuur kan op twee verschillende manieren worden toegepast: door middel van een gedragscode of via een ontheffing. De ontheffing kan worden aangevraagd bij de provincie. Voor het werken volgens de gedragscode kunnen gebieden worden aangemeld op de website van de Stichting Tijdelijke Natuur. Hier vindt u ook meer informatie hoe en wanneer een braakliggende terrein in aanmerking komt voor de regeling tijdelijke natuur.

Tip: De keuze voor Tijdelijke Natuur wordt inmiddels beloond met pluspunten onder het duurzaamheidskeurmerk BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

image

Variatie brengt balans

Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte en beperkt overlast. Zonder variatie raakt het landschap uit balans.

image

Versterk positie van lokale soorten

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied waar ze het beste gedijen. Maak je project compleet door soorten te kiezen die goed aansluiten op de omgeving.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief