×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Modulair muursysteem voor groene gevel los van bodem

image
Groene gevels bestaan in vele verschijningsvormen. Een nieuwe ontwikkeling zijn geprefabriceerde gevelelementen zonder verbinding met de bodem. Deze elementen zijn voorbeplant en voorzien van een bewaterings- en bemestingssysteem, dat in veel gevallen automatisch wordt aangestuurd.

Deze technische oplossing maakt het mogelijk gedetailleerde gevelontwerpen met groen te maken. Het systeem is strak in te passen in het ontwerp en biedt veel esthetische mogelijkheden, door bijvoorbeeld te variëren met beplanting. Aanleg en onderhoud van dit type gevelgroen zijn wel significant duurder dan bij zelf groeiend groene gevelbekledingen het geval is. Hier staat tegenover dat er vaak garantie op een groene muur kan worden gegeven en een onderhoudspakket kan worden afgesloten.

Van alle groene gevels is deze variant technisch het meest veeleisend. De gevel moet bijvoorbeeld een zekere draagkracht hebben, afhankelijk van het gekozen systeem. De meerwaarde ervan voor de lokale biodiversiteit is sterk afhankelijk van de gebruikte planten en de relatie met de omgeving. Verschillende vaste planten, heester en eenjarigen kunnen naar wens worden toegepast.

image

Gevels vergroenen beter met klimhulp

‘Verticaal groen’ wordt in Nederland nog weinig toegepast. Vrijwel alle muren zijn daarentegen geschikt voor houtige gewassen en klimplanten langs een klimrek of leidraden.

image

Groene gevels voegen natuurkwaliteit toe

Groene gevels leggen nauwelijks beslag op de ruimte maar de voordelen voor vogels en mensen zijn groot! Een overzicht van de diverse plantensoorten die in een groene gevel kunnen worden toegepast.

image

Hagen, heesters en vaste planten

Vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief