×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Multifunctionele aanpak schept ruimte voor groen

image
Multifunctioneel ruimtegebruik maakt het mogelijk om op een project meer groen in te brengen zonder daarvoor oppervlakte te hoeven inleveren. Zowel daken als gevels bieden volop kansen om natuurinclusief te ontwikkelen.

In ons kleine landje is de claim op de ruimte enorm groot en de steden zullen nog groter groeien. Om in alle vraag te voorzien zullen we de traditionele functiescheiding in de ruimtelijke ordening los moeten laten.

Groen en waterberging zijn essentiële onderdelen van iedere ontwikkeling. Met multifunctioneel ruimtegebruik is veel mogelijk op weinig ruimte. Begroeide gevels leggen nauwelijks beslag op het grondgebruik maar brengen wél heel veel groene ruimte in stedelijk gebied.

Maar met name de ruimte op platte daken blijft vaak onbenut. Juist hier is vaak niet één maar zijn zelfs meerdere functies te combineren.

  • Zonnepanelen op groendaken, hebben een beter rendement én de vegetatie wordt gevarieerder.
  • Groenblauwe daken bieden kansen voor het stedelijk waterbeheer en stedelijke biodiversiteit.

Kijk op deze website voor meer informatie over vergroening van daken.

image

Praktische toepassing van een groen dak

Groene daken zijn toepasbaar op verschillende typen daken. Houdt rekening met deze technische details en tips en voorzie ook uw volgende project van een natuurinclusieve dakbedekking.

image

Keuzevrijheid in groene daken neemt toe

Groene daken zijn inmiddels zover doorontwikkeld, dat zij in steeds meer verschillende soorten en maten op de markt worden gebracht. Een overzicht.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Groene gevels voegen natuurkwaliteit toe

Groene gevels leggen nauwelijks beslag op de ruimte maar de voordelen voor vogels en mensen zijn groot! Een overzicht van de diverse plantensoorten die in een groene gevel kunnen worden toegepast.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief