×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Natuurinclusief aanbesteden voor opdrachtnemers

image
Duurzaam bouwen en ontwikkelen betekent meer dan energiebesparing en klimaatadaptie. Dit besef heeft geleid tot een nieuwe manier van bouwen. Eva van der Graaf en Leon Dielen van Tauw geven tips. Hoe kunnen opdrachtnemers zich nu al voorbereiden op deze nieuwe eisen?

Duurzaam bouwen en ontwikkelen betekent meer dan energiebesparing en klimaatadaptie. Dit besef heeft geleid tot een nieuwe manier van bouwen. Niet alleen klimaatadaptief, maar ook natuurinclusief. Twee aspecten van een gezonde stad die vaak hand in hand gaan. Met eenvoudige voorzieningen aan en in gebouwen en door bepaalde materialen te kiezen, kan veel gedaan worden voor de stadsnatuur. Er zijn bijvoorbeeld pre-fab inbouwkasten voor stadsvogels en vleermuizen beschikbaar. Ook richten we de groene buitenruimte steeds vaker op een gezonde manier in.

Architectonische aanpassingen en materiaal keus neem je mee vanuit een klimaatbestendig beleid. Vandaar is het een kleine stap naar natuur inclusief bouwen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn groene daken, deze bevorderen niet alleen de biodiversiteit maar bieden ook andere voordelen zoals waterberging, warmteregulering, geluidsisolatie en luchtzuivering. Groen bevordert het herstel van stress, zet aan tot sociaal contact en stimuleert tot bewegen. Voor bosbaden hoef je niet meer naar de Veluwe, je kijkt uit je raam of gaat naar een park in de stad. Zo is een natuurinclusieve, klimaatadaptieve stad niet alleen goed voor dieren maar ook voor mensen: een win-win.

Veel gemeenten en andere opdrachtgevers hebben inmiddels beleid om natuurinclusief bouwen en ontwikkelen te stimuleren. Maar hoe zorg je nu dat bij de slag van beleid naar uitvoering, je ook die natuurinclusieve stad kan realiseren zoals je die voor je ziet? Goed aanbesteden is hier een essentieel onderdeel. Ook als opdrachtnemer!

Als opdrachtnemer aan de slag

Als opdrachtnemer kun je nu al aan de slag met natuurinclusief aanbesteden.

  1. Allereerst is het belangrijk om na te denken over bepaalde vragen die er gaan komen vanuit een opdrachtgever. Doe onderzoek naar het beleid van verschillende gemeenten en formuleer vragen over hun visie op natuurinclusief bouwen.
  2. Wees in staat werkervaring aan te tonen. Doe ervaring op met natuurinclusief bouwen!
  3. Daarnaast is het ook handig om een voorstel of blauwdruk klaar te hebben liggen met verschillende (innovatieve) plannen. Bouw met de inspiratie en informatie in deze toolbox een portfolio op. Kies natuurinclusieve maatregelen die je standaard in je manier van werken opneemt.
  4. Als laatste moet je weten hoeveel bandbreedte er is in tijd en geld zodat je een realistisch idee kan voorleggen.
image

Natuurinclusief opdrachtgeven

Hoe maak je de slag van beleid naar uitvoering in duurzaam en natuurinclusief bouwen? Goed aanbesteden is essentieel! Eva van der Graaf en Leon Dielen van Tauw geven tips.

image

Waardevol groen vergt duurzaam beheer

Groen heeft tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot waardevolle natuur. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, zijn bepalend voor het eindresultaat.

image

‘Natuurinclusief ontwerp geeft gebouw extra kwaliteiten’

Natuurinclusief ontwerpen is volgens architect Victor Retel Helmrich de manier bij uitstek om ecologische kennis, constructieve kennis en architectonische kwaliteit met elkaar te verbinden.

image

Ontwerp meer groen op en aan je gebouw

Groene daken en gevels zien er niet alleen aantrekkelijk uit, ze zorgen er ook voor dat het gebouwontwerp bijdraagt aan een gezondere stad. Uitdaging is het groen de ruimte te geven.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief