×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

'Natuurinclusief bouwen is laaghangend fruit plukken'

image
Een minimale investering met maximaal effect. Voor Örjan Game, ontwikkelaar bij woningcorporatie BrabantWonen, is het daarom niet meer de vraag of maar hoe zijn corporatie invulling kan geven aan natuurinclusief bouwen.

“Al enkele jaren geleden hebben wij in onze duurzaamheidsvisie nadrukkelijk aangegeven biodiversiteit belangrijk te vinden. Als je dat allemaal opschrijft, zul je er vervolgens ook zelf invulling aan moeten geven. Dat doen we door onze woningen en de omgeving waarin ze staan natuurinclusief te maken. We richten ons letterlijk en figuurlijk op het huisvesten van vogels en andere dieren. Het is niet helemaal onze doelgroep, maar ze horen er wel degelijk bij.

We treffen bijvoorbeeld uiteenlopende voorzieningen voor verschillende vogelsoorten en vleermuizen. We bouwen vogelvides, plaatsen nestkasten in de kopgevels van onze complexen, voorzien onze woningen waar mogelijk van groene daken en ‘ontharden’ hele stukken woongebied, zodat straten kunnen vergroenen en het water weer zijn weg kan vinden. Ook bieden we onze bewoners de mogelijkheid om zelf geveltuintjes aan te leggen."

We geven natuur weer terug

"Dat is ook de filosofie die we erop nahouden. Met elke woning die we hebben of die we bijbouwen onttrekken we toch een stukje natuur aan de omgeving. Met deze maatregelen geven we daar weer een beetje van terug. We merken dat het veel positieve effecten heeft. Mensen vinden het erg fijn om in een groene omgeving te wonen waar veel vogels actief zijn. Het feit dat hun woningen bijvoorbeeld met groene daken zijn uitgerust vertaalt zich bovendien in extra comfort, omdat een groen dak een isolerend effect heeft. Dat is een mooie bijvangst.

We gaan er dus zeker mee door. Dat is ook in lijn met de duurzaamheidsakkoorden die we met ’s-Hertogenbosch en Oss hebben afgesloten. In dat kader kijken we nadrukkelijk wat we op het gebied van natuurinclusief bouwen allemaal kunnen doen. In overleg met de stadsecoloog van Den Bosch zijn we bijvoorbeeld aan het bezien of het niet slim zou zijn om een gebiedsgericht ontheffing te regelen aan de hand waarvan we alle mogelijke natuurinclusieve maatregelen in heel Den Bosch kunnen gaan treffen. Daarmee bieden we de hier aanwezige flora en fauna veel meer continuïteit."

Op tijd aan denken

"In het algemeen zouden alle woningcorporaties natuurinclusiviteit standaard moeten meenemen in al hun activiteiten. Het enige wat ze moeten doen is er op tijd aan denken. Vanwege de kosten hoeven ze het zeker niet te laten. Op de omzetten die we draaien en gezien de omvang van de investeringen die we doen, is het zelfs marginaal te noemen. Natuurinclusief bouwen is als laaghangend fruit. Dat wil je toch plukken?”

image

Proactief bedreigde soorten bewaken

Door te werken met een proactief Soorten Management Plan (SMP) kunnen negatieve effecten op je ontwikkelplannen worden voorkomen.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vleermuizen

Vivara Pro ontwikkelt specialistische natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. Deze materialen zijn afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Plaatsen inbouwkast tast energieprestatie niet aan

Vijf tips over locatie en installatie van voorzieningen voor vogels en vleermuizen die je helpen, zonder concessies aan energieprestatie of comfort, ruimte te creëren voor gebouwbewonende soorten.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief