×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Natuurinclusief bouwen? Vergeet de insecten niet!

image
Bij natuurinclusief bouwen is steeds meer aandacht voor vogels, vleermuizen en beplanting. Maar insecten en bodemdieren worden vaak vergeten, terwijl zij een onmisbare schakel zijn in ons ecosysteem. Hoe geven we ook aan hen de ruimte? Ecoloog Jeroen Noordhoek van Witteveen + Bos ontwikkelde hiervoor vier factsheets. “Als er geen insecten meer zijn, dan zijn wij er ook niet meer.”

“Bij nieuwbouwhuizen worden vaak modules voor vleermuizen en vogels aangebracht. Dat is mooi, maar als ecoloog heb ik geleerd om verder te kijken dan een diersoort; ik kijk naar het hele ecosysteem. Als je een gierzwaluw wilt beschermen dan kun je tien nestkasten ophangen maar zonder insecten kan hij geen voedsel vinden. En als je een bijenhotel ophangt maar er zijn geen bloemen in de buurt, dan gaan die bijen daar niet zitten. Dus het hele systeem moet in orde zijn.”

Gevolgen voor alle dieren
“Waarom insecten en bodemdieren vaak worden vergeten? Veel van deze dieren hebben een slechte naam; vaak zijn mensen ze liever kwijt dan rijk. Wanneer je ze op internet opzoekt, vind je als eerste de adviezen hoe je ze moet bestrijden. Terwijl het mooie en interessante beestjes zijn, die belangrijk zijn in ons ecosysteem: ze ruimen de natuur op, bestuiven planten en gewassen en vormen voedsel voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Als ze wegvallen heeft dat gevolgen voor alle andere dieren, inclusief wijzelf. Als er geen insecten meer zijn, dan zijn wij er ook niet meer. En het gaat slecht met insecten: in nog geen dertig jaar is hun aantal wereldwijd met meer dan 75% afgenomen.”

Sleutelsoorten
“Dus toen de vraag kwam of ik factsheets wilde ontwikkelen voor het behoud van insecten en bodemdieren, heb ik dat met beide handen aangepakt. Ik ben begonnen met vier soorten: de rosse metselbij, de oorworm, de pissebed en het oranjetipje. Dit zijn sleutelsoorten: als je maatregelen neemt voor deze soorten, dan help je daarmee ook tientallen andere soorten.“

“Voor elk van deze vier soorten geef ik laagdrempelige adviezen: over de specificaties van modulaire systemen, hoe je die systemen moet plaatsen en onderhouden, en hoe je de groene ruimte kunt inrichten en beheren. Een voorbeeld: als je in de winter wat uitgebloeide planten laat staan, kunnen de larven en poppen van de rosse metselbij overwinteren in de holle stengels.”

In het klein en in het groot
De adviezen zijn zowel voor bouwprofessionals als voor particulieren: je kunt ze in het klein toepassen in je tuin of op je balkon, maar ook in het groot in een gebiedsontwikkeling. Bij Witteveen + Bos doen we dat zelf ook met onze projecten. Op kleine schaal met nestkasjes, groene daken en aangepast maaibeheer, maar ook op grote schaal in bijvoorbeeld systeemherstelprojecten. Zo leveren we een bijdrage aan het in stand houden en vergroten van de biodiversiteit. Bodemdieren en insecten zijn daar een cruciaal onderdeel van. De wereld kan niet zonder.

Download de insectenfactsheets

Door: Mariël Verburg, 29 juni 2022
Beeld: Jeroen Noordhoek, Witteveen+Bos

image

Natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups in Sleeuwijk

Al zomers op rij zorgt de eikenprocessierups in het hele land voor overlast. Gemeente Altena bestrijdt de eikenprocessierups en -mot, op een natuurlijke manier, door de biodiversiteit te versterken.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

image

"We moeten ecosystemen bouwen"

Als het aan landschapsontwerper Nina Ravestein ligt, wordt natuurinclusief bouwen de norm. In 2019 ontving ze de Natuurinclusief Bouwen Award vanwege haar inzet om de bouwwereld meer in balans te brengen met de natuur. Dit jaar is zij een van onze juryleden.

image

Versterk positie van lokale soorten

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied waar ze het beste gedijen. Maak je project compleet door soorten te kiezen die goed aansluiten op de omgeving.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief