×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Symposium 'Samen bouwen aan een groene toekomst'

image
De afgelopen jaren hebben de vijf grote Brabantse gemeenten samen met Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging opgeroepen om te investeren in een gezonde leefomgeving en in te zetten op natuurinclusief bouwen en -inrichten. Tijdens het symposium 'Samen bouwen aan een groene toekomst' blikken we terug op wat er inmiddels aan 'groene kwaliteit' is gewonnen, maar kijken we vooral vooruit naar hoe de natuurinclusieve toekomst eruit zal gaan zien.

Er zijn momenteel volop ontwikkelingen gaande. Wat kunnen we daarvan verwachten en hoe interpreteren verschillende partijen uit beleid, vastgoed, bouw, ontwerp en inrichting die ontwikkelingen in hun toekomstvisie?

Sluit aan en laat je inspireren!
Het programma, bestaande uit een plenair middagprogramma en een wandeling in de Tilburgse Spoorzone, omvat actuele onderwerpen die in elke gemeente en landelijk spelen.
Reserveer hier je ticket: Slotbijeenkomst Natuurinclusief bouwen in Brabant Tickets, don, 13 okt. 2022 om 12:45 | Eventbrite

Wat u kunt verwachten (12.30 - 18.00u):

• Welkomstwoord
• Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?
Pitches over actuele en inspirerende ontwikkelingen:
1.) Ontwikkelen en bouwen voor en mét de natuur! – Noor Aghina / Synchroon
2.) Natuurhuis – Berend Hoffmann / Architect Common Affairs & IVN
3.) Integraal mee-ontwerpen van ruimten voor vleermuizen – Marcel Steeghs / SVP
4.) Omgevingsscan De Nieuwe Waarde – Ronald Buiting / Buiting Advies
• Preview Stadsnatuurroute Tilburg
• Rondetafelgesprek: lessons learned binnen gemeenten & blik op de toekomst
• Hoe gaan we de natuurinclusieve toekomst in?
• Slotwoord
Activiteit naar keuze:
1.) Wandeling in de spoorzone
2.) Zelfstandig bekijken exposities Stadskas013 en STAD = NATUUR in de LocHal
3.) Rondleiding gebouw LocHal
• Borrel

Meld je ook alvast aan op KennisCloud om te zien met wie jij tijdens de bijeenkomst en daarna in gesprek kunt gaan over jouw favoriete thema's. KennisCloud is het netwerk waarin personen, community’s en organisaties elkaar online én offline vinden om te discussiëren over actuele, maatschappelijk relevante thema’s.

Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door Gemeente Tilburg, Bibliotheek LocHal, Kunstloc Brabant, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, met ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant.

Tekst en beeld: Merel Roks, 19 juli 2022 - laatste update 25 augustus.

image

‘Natuurinclusief bouwen als randvoorwaarde in het totaal’

Op dinsdag 22 juni vond het online symposium ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’ plaats. Centraal tijdens de plenaire sessies en de workshops stond natuurlijk het natuurinclusief bouwen, maar ook het natuurinclusief inrichten van de omgeving.

image

Symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!'

Natuurinclusief bouwen en inrichten heeft de toekomst. Wil je weten waarom? Volg dan op dinsdag 22 juni het online symposium ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’. Geef je snel op!

image

Een stad door de ogen van een dier

Goed voor dieren ín de stad zorgen is belangrijk, maar om mensen te interesseren voor een groene stad, zijn ook andere argumenten nodig. Milieufilosoof Glenn Deliège is er vast van overtuigd. Belangrijk daarbij is steeds om ook door de ogen van het dier te kijken.

image

Ontwerp op het snijvlak van ‘sturen’ of ‘laten’

Het vertrekpunt voor een nieuw ontwerp van ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden kan van alles zijn: een plek, een ervaring, een verhaal, een verleden of een verlangen. Zeker is dat de natuur er een belangrijke rol in speelt.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief