×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Natuurinclusieve aanpak is goed voor mens en dier

image
Vastgoed en biodiversiteit versterken elkaar. Wetenschappelijk is aangetoond dat een groene omgeving bijdraagt aan gezondheid, vastgoedwaarde, veiligheid en klimaat. Natuurinclusief is dus goed voor mens en dier.

Wie zich als duurzame organisatie wil profileren ontkomt er niet aan om ook te bezien hoe vorm en inhoud moet worden gegeven aan natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Biodiversiteit is immers een onlosmakelijk onderdeel van elke duurzame ondernemingsstrategie: biodiversiteit maakt duurzaamheid zichtbaar en beleefbaar.

Biodiversiteit gaat verder dan wat wel eens schertsend wordt getypeerd als 'de zorg voor de bloemetjes en de bijtjes'. Een natuurinclusieve benadering van projecten levert structureel duurzame oplossingen op, die vaak ook meer dan één functie dienen. De aanleg van wadi's in een nieuwe woonwijk dient bijvoorbeeld niet alleen voor het verwerken van overtollig regenwater. De wadi's zelf fungeren uiteindelijk ook als leefgebied voor diverse diersoorten.

Zo heeft natuurinclusiviteit veel positieve effecten. Meer groen draagt bij aan waterretentie, helpt bij het onderdrukken van warmtestress, vangt een deel van het fijnstof af en beperkt geluidsoverlast. Een groene omgeving voelt prettig en straalt rust uit. Daar komt bij dat waardevol groen en biodiversiteit de vastgoedwaarde helpen verhogen. Gemiddeld zijn huizen in een groene omgeving 4 tot 8% meer waard.

Natuurinclusief genereert waarde, maar let wel: goedkoop is duurkoop! Een duur inheems bloemenmengsel vergt een hogere investering, maar kan beter tegen droogte, heeft een functie in het landschap en werkt multifunctioneel. Op de lange termijn pakt de keuze daarvoor dus goedkoper uit dan wanneer goedkope bloemenmengsels zouden zijn gebruikt. Die moeten immers vaker worden ingezaaid, hebben minder veerkracht en functie en dus ook een hoger afbreukrisico.

In het algemeen is het dan ook raadzaam om, naast een jurist, architect en accountant, ook een ecoloog vanaf de start bij uw projectteam te betrekken. Deze kan namelijk goed inschatten welke natuurinclusieve maatregelen genomen kunnen worden zodat met het project daadwerkelijk een bijdrage aan biodiversiteit wordt geleverd.

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Maar welk plekje is het meest geschikt voor wie?

image

Gevels vergroenen beter met klimhulp

‘Verticaal groen’ wordt in Nederland nog weinig toegepast. Vrijwel alle muren zijn daarentegen geschikt voor houtige gewassen en klimplanten langs een klimrek of leidraden.

image

Halfbestrating houdt ruimte groen

Waar is bestrating noodzakelijk en waar zijn andere oplossingen mogelijk? In een natuurinclusief project is groen beter dan bestrating.

image

Variatie brengt balans

Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte en beperkt overlast. Zonder variatie raakt het landschap uit balans.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief