×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Onderzoek pleit voor integrale norm stedelijk groen

image
De huidige normen voor stedelijk groen schieten tekort. Om steden leefbaar te houden, is één integrale norm nodig, die landelijk wordt ingevoerd. Daarnaast is 1 tot 2 miljard euro per jaar nodig om aan de norm te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sweco, in opdracht van Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, ANWB en Staatsbosbeheer.

Sweco onderzocht 10 gangbare groennormen die op dit moment gebruikt worden door de steden, zowel in Nederland als internationaal. De normen zijn met elkaar vergeleken en beoordeeld op basis van elf beoordelingscriteria. Geen enkele van de normen scoorde voldoende. Zo blijkt er te weinig aandacht voor de kwaliteit van het groen; er is vooral oog voor de kwantiteit. Dat is zorgwekkend omdat stedelijk groen cruciaal is om het hoofd te bieden aan drie grote uitdagingen van deze tijd: klimaat, biodiversiteit en gezondheid.

Leefomgeving en biodiversiteit
Natuur & Milieu, Vogelbescherming, ANWB en Staatsbosbeheer pleiten op basis van het rapport voor één landelijke, integrale norm voor het vergroenen van de steden. Een norm die niet alleen uitgaat van de hoeveelheid groen, maar die ook kijkt naar de positieve effecten op de leefomgeving en op de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede verbindingen tussen land en water; parken, oevers en plantsoenen die op een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn. Dat is goed voor de biodiversiteit, maar geeft bijvoorbeeld ook een impuls aan recreatie, gezondheid en klimaatadaptatie.

Daarnaast vragen de organisaties aan de overheid om geld te reserveren dat nodig is om te voldoen aan de norm. Volgens het onderzoek van Sweco kost het realiseren van het benodigde groen tussen de 30,7 en 45,5 miljard euro voor heel Nederland, verdeeld over een periode van 25 jaar, ofwel 1 à 2 miljard euro per jaar.

De initiatiefnemers overhandigden het rapport op 9 februari aan de demissionaire ministers De Jonge en Van der Wal.

Download het onderzoeksverslag
Door: Mariël Verburg, Vogelbescherming Nederland, 16 februari 2024
Dit is een bewerking van het artikel dat 9 februari 2024 is gepubliceerd op vogelbescherming.nl.
Beeld: Fred van Diem

image

‘Ook sociale- en middenhuur kan natuurinclusief’

Ook met een bescheiden budget is het goed mogelijk om natuurinclusief te bouwen. Dat bewijst het project De Warren, met woningen voor sociale- en middenhuur. Natrufied-Architecture werkt met dit project ‘open source’: “Alle kennis die ermee wordt opgedaan, is vrij beschikbaar.”

image

Zo behouden we vogelrijkdom in steeds dichtere stad

Wie de eksters, kauwtjes en halsbandparkieten ziet, zou kunnen denken dat het best goed gaat met vogels in de stad. Maar helaas gaan veel soorten door toenemende verstening zorgwekkend achteruit. Door anders om te gaan met groen en water, kunnen we de balans herstellen.

image

‘De natuur biedt oplossingen voor onze stedelijke problemen’

Architect Daan Bruggink is met zijn bureau ORGA Architect voorloper op het gebied van bio-based bouwen. In 2021 was hij een van de prijswinnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen; dit jaar is hij lid van onze jury.

image

Struiken onmisbaar voor stadsvogels

Het gaat niet goed met veel vogelsoorten in ons stedelijk gebied, blijkt uit de Stadsvogelbalans 2022. Met name de soorten die afhankelijk zijn van struiken, gaan snel achteruit. De oplossing? Meer gelaagd groen in de steden.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief