×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Ook gemeente Drimmelen bouwt natuurinclusief

image
Wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen gaat overtuigd aan de slag met natuurinclusief bouwen. Toen hij de uitnodiging ontving voor het Symposium ‘Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook?', nam hij die graag in ontvangst. Het was zijn collega wethouder Paul de Beer die hem er op wees: 'Wat ze in Breda doen, dat kunnen wij ook.'

‘We zitten nu nog op het niveau ‘inbouwstenen’ voor vogels en vleermuizen. Dat is de eerste stap. Uiteindelijk moet de hele omgeving zo ingericht worden dat het in zijn geheel een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Daar zit voor mij de uitdaging en ambitie. Ik hoop dat de toolbox ons hierbij kan helpen.’

‘Natuurinclusief bouwen heeft in mijn ogen de toekomst. Maar hoe ik dat in mijn eigen gemeente handen en voeten moest geven wist ik nog niet precies. Het symposium bood uitkomst, een plek waar ik de informatie kon halen waar ik naar op zoek was.’ Vanuit het project: ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief’ organiseren Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging sessies in het teken van natuurinclusief bouwen. Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant. Tijdens deze sessies, zoals ook dit symposium komen woningbouwverenigingen, bouwers, architecten en beleidsmakers samen met experts om van gedachten te wisselen. Juist dat sprak wethouder Stoop aan.

‘Het symposium had een goede opbouw in kwaliteit en enthousiasme van de sprekers. Er werd gesproken over kleinschalige ingrepen, zoals vleermuiskasten en inbouwstenen, maar ook over het denken vanuit het perspectief van de dierlijke bewoners. De gemeente Drimmelen zit nog op het niveau van de inbouwsteen. Ik ben nog zoekende in hoe we nu echt natuurinclusief kunnen gaan bouwen. Graag til ik onze gemeente naar een hoger plan: dat we naast die inbouwsteen ook de omgeving van huizen zo aanpassen dat dieren zich erin thuis voelen. En dat die inbouwsteen dus ook echt bewoond gaat worden. Daarvoor moet je leren kijken naar de hele omgeving.’

Het voorbeeld van milieufilosoof Glenn Deliège vond Stoop treffend. Hij omschreef de leefwijze van vleermuizen. Het hele jaar door stellen die andere eisen aan hun omgeving. In het voorjaar hebben de vrouwtjes een kraamkamer en gaan ze jagen op insecten. Dan moet een groenstrook met water dichtbij zijn. In de winter hebben ze juist een kelder nodig waarin ze overwinteren. Door het gedrag van dieren te bestuderen kan je veel beter inspelen op hun wensen. ‘Ik denk dat we hierbij veel meer gebruik kunnen maken van de kennis van groene partners zoals lokale natuurverenigingen, vogelwerkgroepen of stadvogeladviseurs.’

Samenwerken loont

De gemeente Drimmelen werkt al samen met groene partners voor het boom- en bermbeheer. ‘Een resultaat hiervan is dat we de afgelopen 3 jaar ons bermbeheer hebben aangepast. Het duurde even voordat je resultaat zag van de nieuwe aanpak. Maar inmiddels zien we dat er veel meer wilde bloemen en kruiden staan die insecten en daarmee ook vogels aantrekken. Het was even wennen, ook voor de buurt, maar na drie jaar zie je al resultaat: de biodiversiteit is aanzienlijk toegenomen. En wat blijkt: uiteindelijk is dit ecologische bermbeheer zelfs goedkoper! Een win-win situatie.

Wat ik begreep uit de presentaties op het symposium is dat natuurinclusief bouwen ook niet per se duur hoeft te zijn. Dat hoe eerder je in het proces natuurinclusief bouwen maatregelen integreert, hoe minder het kost. Dit is informatie die ik graag meeneem naar projectontwikkelaars toe.’

Groener en natuurlijker Drimmelen

Wethouder Stoop is ambitieus: ‘Over 5 jaar zijn we 500 woningen rijker en die zijn groener, natuurlijker. Ik wil de nieuwe wijken dusdanig mooi en functioneel groen aankleden, met respect voor de natuur, zodat ze een impuls geven aan biodiversiteit. Voor onze toekomstvisie groen hebben we onze inwoners bevraagd. Wat blijkt? Groen en natuur scoort het hoogst bij onze inwoners. Nog een reden om natuurinclusief bouwen tot de norm te maken. Als gemeente streven we diverse doelstellingen na, het is de kunst om deze met elkaar te vervlechten zodat er een win-winsituatie ontstaat. Wat goed is voor de natuur is ook goed voor de gezondheid en het welbevinden van de mensen.’ Drimmelen zet al stappen op dat gebied. “Aan de noordkant van Terheijden vind je straks een nieuwe woonbuurt waar je groen woont en leeft: het E-veld. Voor de toekomstige projectontwikkelaar hebben we normen opgesteld qua duurzaamheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid en natuurinclusiviteit.

Berm jlk 49

Foto: Jip Louwe-Kooijmans

Een belangrijke eerste stap, want volgens Stoop is het belangrijk dat ook de bouwwereld de nut en noodzaak van natuurinclusief bouwen gaat uitdragen. ‘Natuurinclusief bouwen is misschien nog wat onbekend, waardoor het soms blijft bij erover praten in plaats van het doen. Ik heb goede hoop dat de toolbox op bouwnatuurinclusief.nl ons steeds meer gaat helpen om onze abstracte ideeën om te zetten in concrete plannen. Natuurinclusief bouwen helpt namelijk niet alleen de biodiversiteit, maar het levert ook voordelen voor de mens op. Een symposium als dit helpt daar al enorm bij.’

Zet jouw natuurinclusieve project op de kaart

Samen met Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging aan de slag met natuurinclusief bouwen? Dat kan!
We organiseren op verschillende plaatsen kennissessies voor professionals. Lees hier wat we voor u kunnen doen.

Benieuwd naar de lezingen tijdens het symposium? Het is mogelijk de livestream van het symposium 'Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief!' in Breda hier terug te kijken.


Door Hanne Tersmette, Vogelbescherming Nederland, 21 oktober 2020

image

‘Natuurinclusief is voor ons de nieuwe standaard’

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen is inmiddels standaard praktijk in de gemeente Breda. 'De inwoners zelf wilden dat Breda een groenere stad zou worden', weet Rombout van Eekelen, adviseur van de gemeentelijk.

image

Waardevol groen vergt duurzaam beheer

Groen heeft tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot waardevolle natuur. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, zijn bepalend voor het eindresultaat.

image

Natuurinclusieve aanpak is goed voor mens en dier

Vastgoed en biodiversiteit versterken elkaar. Wetenschappelijk is aangetoond dat een groene omgeving bijdraagt aan gezondheid, vastgoedwaarde, veiligheid en klimaat. Natuurinclusief is dus goed voor mens en dier.

image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief