×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Particuliere tuinen dragen bij aan biodiversiteit

image
Alle tuinen in Nederland samen zijn net zo groot als elf keer de Oostvaardersplassen. Naast het openbaar groen in de gemeente hebben tuinen dus een geweldige potentie om bij te dragen aan een natuurinclusieve stad. Mits je als gemeente daar gebruik van weet te maken.

Iedereen die een tuin bezit, kan een bijdrage leveren aan de natuurinclusieve stad. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat die bijdrage zo groot mogelijk is. Het loont de moeite om bewoners te informeren over de mogelijkheden om hun tuin zo in te richten dat de stad er beter van wordt en er een aangename leefomgeving ontstaat voor dieren én mensen.

Veel aandacht moet worden gericht op het bestrijden van overbodig straatwerk. Naar schatting is 40 procent van de Nederlandse tuinen volledig bestraat. Daar hebben niet alleen dieren niets aan, maar het heeft ook veel negatieve kanten voor mensen: overtollige bestrating zorgt voor piekbelasting van de riolen bij hoosbuien en draagt wezenlijk bij aan de verhitting van de stad.

Wat kan je als gemeente doen?

  • Sluit je als gemeente aan bij Operatie Steenbreek! Samenwerken werkt echt. Deelnemers aan Operatie Steenbreek vergroenen samen met bedrijven en inwoners de gemeente.
  • Faciliteer het aanleggen van geveltuinen en boomtuinen. Bijvoorbeeld door het verzorgen van het verwijderen van stenen en de ontstane ruimte te vullen met aarde. Bewoners houden de tuintjes vervolgens bij.
  • Inheemse hagen en klimop als erfafscheiding zorgen voor een groen aanblik en zijn een bron van voedsel en beschutting voor stadse soorten. Gebruik bij het vaststellen van bestemmingsplannen het kettingbeding om de groene hagen en erfafscheidingen te borgen. Geschikte haagsoorten zijn bijvoorbeeld haagbeuk, meidoorn of liguster. Gebruik bij voorkeur verschillende soorten door elkaar of verschillende soorten voor elke verschillende straat (eigen straatbeeld per straat) Zo ontstaat er geen monocultuur en kunnen uitbraken van plaagdieren, zoals die van de buxusmot, worden voorkomen.

Informatie voor bewoners

Op de website van Vogelbescherming staat veel informatie waarmee mensen zelf aan de slag kunnen om hun tuin te vergroenen. Hieronder een overzicht.

Vogelvriendelijke beplanting
Het gezicht van een tuin wordt voor het grootste deel bepaald door de beplanting. Daarom is het belangrijk om goed na te denken welke bomen, struiken en planten worden aanplant in de tuin, of je nu begint met een blanco pagina of met een al ingerichte tuin. Op de website van Vogelbescherming staat een overzicht van mooie tuinplanten, die ook nog eens favoriet zijn onder vogels en nuttige insecten.

Tuinvogelconsulenten

De Tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming adviseren uw bewoners graag over hoe zij hun tuin vogelvriendelijk kunnen inrichten. Op basis van hun wensen en kennis over tuinen krijgen zij een persoonlijk vlekkenplan, of het nu om een een stadsbalkon of een ruime dorpstuin gaat. De Tuinvogelconsulenten werken door het hele land. Klik hier voor een Tuinvogelconsulent bij u in de buurt.

Postcode Vogelcheck

Met de gratis Postcode Vogelcheck kunnen bewoners ontdekken welke vogels er in hun buurt leven. Zij krijgen per soort tips aangereikt om ze naar hun tuin te lokken. In de Webshop van de Vogelbescherming vinden consumenten alles voor een vogelvriendelijke tuin. Nestkastjes en voedselsilo’s natuurlijk, maar ook vogelvriendelijke planten en zaadmengsels.

Vogels dichterbij

Consumenten kunnen kosteloos het magazine Vogels dichterbij bestellen. Boordevol met tips over vogels kijken en hoe van een tuin een vogelparadijs kan worden gemaakt. Bestel hier Vogels Dichterbij.

Jaarrond Tuintelling
Met de Jaarrond Tuintelling wordt geprobeerd in kaart te brengen wat er precies in tuinen leeft aan verschillende soorten vogels, maar ook vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten. Particulieren tellen in dat verband periodiek hoeveel dieren en hoeveel soorten er in hun tuin te vinden zijn.

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

image

Versterk positie van lokale soorten

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied waar ze het beste gedijen. Maak je project compleet door soorten te kiezen die goed aansluiten op de omgeving.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief