×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Praktische toepassing van een groen dak

image
Groene daken hebben verschillende voordelen voor mens en dier. Ze zijn ook toepasbaar op verschillende type gebouwen en daken. Houdt rekening met de genoemde aspecten en tips en voorzie ook uw volgende project van een natuurinclusieve dakbedekking.

Financiële aspecten

Aanleg

De kosten voor aanleg van een groen dak zijn afhankelijk van het type. Hoewel een groen dak al gauw duurder uitpakt dan een regulier dak, verdient dit zich terug in de langere levensduur van het dak, waardestijging van het pand en eventueel de mogelijkheden tot uitbreiding van de gebruiksruimte.

Onderhoud

Groene daken moeten net als reguliere daken onderhouden worden. Dit is belangrijk om de daken mooi en effectief te houden. De kosten voor onderhoud zijn variabel. Extensieve sedumdaken hebben gemiddeld twee keer per jaar inspectie en bemesting nodig. Natuurdaken met grassen en kruiden hoeven niet bemest te worden, maar worden wel twee keer per jaar gemaaid. Daktuinen vergen net als een gewone tuin regulier onderhoud. Bewateren is in principe niet nodig.

Technische aspecten

Helling

Het bekendste beeld van groene daken is dat op platte daken. Maar het is technische prima mogelijk om een dak met een hellingspercentage tot wel 45 graden te vergroenen! De vegetatiematten worden gefixeerd op het dak en blijven hierdoor goed liggen. Verschillende leveranciers bieden hier mogelijkheden voor aan.

Draagkracht

De draagkracht van een dak is beperkend voor de mogelijkheden van een groen dak. Het is daarom belangrijk om al vroeg in het ontwerpproces rekening te houden met de aanleg van een groen dak. Een basis groen dak is vrijwel overal toe te passen: platte daken in Nederland zijn over het algemeen berekend op een belasting van 100 kg / m2. In praktijk kan met bij deze maximale belasting, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw altijd een groene optie als dak gekozen worden.

Informatie

Groene daken zijn inmiddels volwassen onderdeel van het bouwproces geworden. Zo is er sinds 2017 een Nederlandse Technische Afspraak Begroeide Daken beschikbaar. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) geeft bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Verder kunnen betrouwbare leveranciers goede documentatie aanleveren in de vorm van principedetails, technische gegevens en standaard bestekteksten.

Uitvoering

Net zoals bij andere aspecten van de bouw is het correct aanleggen van een groen dak van belang, om er voor te zorgen dat het net zo mooi wordt én blijft als op de renders. Gespecialiseerde dakdekkers en hoveniers leggen een kwalitatief hoogwaardig dak aan en kunnen hier garanties op geven.

Tips en ideeën voor groene daken

  • Bedrijventerreinen en appartementengebouwen zijn bij uitstek locaties om een groen dak toe te passen, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Dit heeft positieve invloed op de uitstraling van je gebouw en de vastgoedwaarde.
  • Groene daken zijn populair onder consumenten. Neem ze op als optie bij nieuwbouw!
  • Groene daken dragen bij aan het opvangen van water op eigen gebied. Hier kan vooral bij binnenstedelijke herinrichting gebruik van worden gemaakt.
  • Groene daken kunnen in sommige gemeenten worden ingezet om een deel van het groen quotum te vullen bij ontwikkelingen.
  • In Rotterdam is een Tool ontwikkeld voor gebouweigenaren om de maatschappelijk kosten en baten van groene daken en daken met andere functies in beeld te brengen. Deze gedetailleerde tool geeft concreet inzicht in kosten en baten van groene daken.

Life@Urbanroofs


Beeld: Shutterstock

image

De basis: een groen dak

Daken bieden een geweldige kans voor het vergroenen van het stedelijk gebied. Bovendien geven ze een nieuwe dimensie aan je gebouw. Maar hoe zitten ze in elkaar?

image

Keuzevrijheid in groene daken neemt toe

Groene daken zijn inmiddels zover doorontwikkeld, dat zij in steeds meer verschillende soorten en maten op de markt worden gebracht. Een overzicht.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Factsheet Bedrijventerreinen

Door hun ligging, tussen buitengebied en stadskern, hebben bedrijventerreinen voor vogels en vleermuizen een groot potentieel.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief