×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Samenwerken voor natuurinclusieve wijken

image
Als we onze woonwijken natuurinclusief inrichten, biedt dat grote kansen voor de biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Om dat te realiseren is samenwerking nodig tussen ontwikkelende partijen, overheden en andere betrokkenen. Vogelbescherming, Synchroon en Vesteda geven het goede voorbeeld.

Vogelvriendelijke tuin
In juni van dit jaar hebben projectontwikkelaar Synchroon en Vogelbescherming Nederland een driejarig contract ondertekend. Samen gaan zij een werkwijze ontwikkelen die toekomstige bewoners inspireert en helpt om hun tuin natuurinclusief en vogelvriendelijk in te richten. Daarnaast willen zij laagdrempelige hulpmiddelen maken voor gemeenten en ontwikkelende partijen om bouwprojecten vogelvriendelijker te maken.

Floris van Hest, directeur van Vogelbescherming Nederland: “Al het onderzoek wijst één kant op: mensen zijn niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger in een groene omgeving. En als je die goed inricht, met schuil- en nestplekken, met inheems groen en er ook voor zorgt dat het beheer op orde is, dan helpen we ook de vogels, egels, vlinders en bijen. Mooi dat Synchroon deze stap met ons wil zetten.”

Nieuwe inzichten
Synchroon houdt in de ontwerpfase al rekening met biodiversiteit en natuurinclusief bouwen bij de woonwijken die ze ontwikkelt en laat realiseren. Het hogere doel is dat dit de standaard wordt in alle nieuwbouwwijken in Nederland en wordt opgenomen in het Bouwbesluit. Henri van Dam, directeur van Synchroon: “Stadsnatuur is één van de zeven impactgebieden van Synchroon Circulair. Door de samenwerking met Vogelbescherming kunnen wij onze kennis delen en nieuwe inzichten opdoen, waarmee we onze projecten nog aantrekkelijker kunnen maken voor vogels en bewoners.”

Bewustwording van huurders
Ook met woningbelegger en -verhuurder Vesteda werkt Vogelbescherming samen om de leefomgeving van bewoners en vogels te verbeteren. Deze samenwerking loopt al sinds 2018 en is onlangs verlengd. De woningen van Vesteda worden zo veel mogelijk natuurinclusief gebouwd en gerenoveerd, door groene daken aan te leggen, neststenen in te bouwen en de omgeving te vergroenen. Ook het vergroten van de bewustwording van huurders is een gezamenlijk doel. Zo ontvangen nieuwe Vesteda-huurders een vogelvriendelijk welkomstpakket en worden Vesteda-huurders uitgenodigd voor een vogelexcursie.

Synchroon, Vesteda en Vogelbescherming hopen met hun samenwerking andere partijen in de vastgoedbranche inspireren.

Door: Mariël Verburg, 27 juni 2022
Beeld: Vogelbescherming Nederland

image

Gierzwaluwen weten Dakenstroom-dak te vinden

De eerste daken van het project Dakenstroom, dat vorig jaar de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen won, zijn in gebruik genomen door gierzwaluwen. Heuglijk nieuws dat de effectiviteit van inbouwvoorzieningen laat zien.

image

Tuinbuurt Vrijlandt proeftuin voor natuurinclusief bouwen

Ballast Nedam Development ontwikkelt in Rotterdam Tuinbuurt Vrijlandt, een nieuwe natuurinclusieve inbreidingswijk met 290 woningen. Paul Splinter (KAN) ging in gesprek met de betrokkenen.

image

Particuliere tuinen dragen bij aan biodiversiteit

Iedereen die een tuin bezit, kan een bijdrage leveren aan de natuurinclusieve stad. Zorg voor een groene basis en faciliteer bewoners om hun directe leefomgeving te vergroenen.

image

“Mensen én vogels waarderen deze wijk”

Doordrongen van het belang van natuurinclusief bouwen, dient het project Berckelbosch voor ontwikkelaar Ballast Nedam Development als proeftuin voor hun duurzame ideeën. Met die ideeën werd Berckelbosch de Brabantse winnaar van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief