×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Staat van instandhouding vleermuizen

image
Biodiversiteit hoort bij een gezonde leefomgeving. Vleermuizen zijn een essentieel onderdeel van het voedselweb binnen de bebouwde kom. Bovendien is deze soortgroep wettelijke beschermd. De praktische handleiding 'Staat van Instandhouding Vleermuizen' geeft een indicatie of de vleermuizen in je gemeente het ‘goed’ of ‘slecht’ doen en hoe je hier verandering in kan brengen.

De tool bestaat uit een schema waarin de verschillende onderdelen of indicatoren van het begrip “staat van instandhouding”, in feite allemaal parameters van de levensvatbaarheid van een populatie, zijn uitgewerkt. Deze SvI-indicatoren zijn :

  1. ‘de populatie’ van een soort
  2. ‘de range', ofwel het voorkomen
  3. 'de verspreiding’ van een soort en ‘het habitat of leefgebied’ van een soort.

Voor alle drie indicatoren wordt steeds de combinatie van kwantiteit (grootte of oppervlak) en de ontwikkeling (trend in grootte of oppervlak) beoordeeld. Voor het leefgebied wordt bovendien de kwaliteit en ontwikkeling (trend van de kwaliteit) beoordeeld. Voor de trend gaat het om de ontwikkeling van het verleden naar het nu, en voor zover dit te beredeneren is, de verwachte ontwikkeling naar de toekomst toe.

Zeker op de kleinere schaal van de gemeente en in het kader van bijvoorbeeld een soortenmanagementplan, moet in die ontwikkeling naar de toekomst toe ook de borging van de manier van werken en geplande maatregelen worden betrokken.

Praktische handleiding staat van instandhouding vleermuizen

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Maar welk plekje is het meest geschikt voor wie?

image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief