×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

‘Vogeldoos’ opent ogen van bewoners

image
Nieuwe bewoners van een vogelvriendelijk nieuwbouwwijk, kregen óf alleen een ‘vogeldoos’ om zelf de tuin vogelvriendelijk te maken, óf een vogeldoos met informatieve rondleiding door de wijk. Uit onderzoek een jaar later blijkt onder meer dat het persoonlijke contact een stimulans is om tot actie over te gaan in de eigen tuin. De opvallendste resultaten op een rij.

Samen een vogelvriendelijke woonomgeving in de nieuwbouwwijk Berckelbosch in Eindhoven creëren, dat was het plan van Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland. De nieuwe bewoners worden hier nauw bij betrokken. Ze ontvingen de zogenaamde ‘Vogeldoos’ vol met tips voor een natuurvriendelijke tuin, vogelvoer en een nestkast om zelf van hun tuin een ideale plek voor vogels te maken. Hoe belangrijk vinden bewoners nu, ruim een jaar later, vogels in de tuin? Wat weten ze van natuurvriendelijk wonen en wat vinden ze van de samenwerking tussen een bouwer en natuurorganisatie? Vogelbescherming Nederland en Ballast Nedam onderzochten het.

Bewoners ‘zeer positief’ over samenwerking
In 2019 werden twee nieuwe bewonersgroepen verblijd met de Vogeldoos. Naast deze doos vol inspiratie werd de eerste groep bewoners verwelkomd op een startbijeenkomst en een presentatie over hoe ze hun thuis natuurvriendelijk kunnen inrichten. Bij de tweede groep ging de gezamenlijke start niet door vanwege Corona, maar deze groep ontving wel de Vogeldoos. Nieuwsgierig naar wat de Vogeldoos en rondleiding in de natuurvriendelijke leefomgeving voor impact heeft op de bewoners en hun leefomgeving, namen we een enquête af. De opvallendste resultaten op een rij:

  • Bewoners staan zeer positief tegenover de samenwerking van Vogelbescherming en Ballast Nedam Development. Het stimuleren van biodiversiteit, gebruik van vogelneststenen en het behouden van bestaand groen wordt in de eerste groep als zeer positief tot positief genoemd. Opvallend is dat de samenwerking alsook het stimuleren van biodiversiteit in de tweede groep minder belangrijk wordt gevonden.
  • Bewoners uit beide groepen realiseren zich goed hoe de inrichting van de tuin het wel of geen vogels in de tuin hebben beïnvloedt. Ze weten alleen nog niet goed op welke manier. De Vogeldoos vulde dit gat in kennis.
  • Bewoners uit de eerste groep hebben grote interesse in het vogelvriendelijker maken van hun tuin, slechts 6% heeft hier geen interesse in. In de tweede groep geeft 27% van de bewoners aan geen interesse te hebben in vogelvriendelijke tuinen. Een aanmerkelijk verschil.
Vogeldoos Berckelbosch 1

De cover van de 'Vogeldoos' zoals gebruikt bij Berckelbosch.

Bijdragen aan een tuin vol vogels
Dat de Vogeldoos zorgt dat bewoners hun ogen voor vogels openen is duidelijk. Een grote stap in de goede richting. Michiel Blom, senior developer van Ballast Nedam Development, merkte tijdens de presentatie op dat de nieuwe bewoners enthousiast reageerden toen ze hoorden dat hun nieuwe huizen bijdragen aan bescherming van vogels. ‘Ze vinden het fijn dat we ze op weg helpen hun eigen tuinen ook vogelvriendelijker te maken. Nagenoeg alle bewoners die bij de presentatie en startbijeenkomst waren, willen graag meer doen voor de vogels.’ Dit onderstreept de resultaten van de enquête: het persoonlijke contact is de sleutel tot ook het daadwerkelijke steentje bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving.


Tekst: Hanne Tersmette, Vogelbescherming Nederland, 29 maart 2021
Beeld: Ballast Nedam Development (boven), Vogelbescherming Nederland (onder)

image

Maak bewoners bewust van natuur in de omgeving

Mensen bewust maken van de natuur en hen deze actief laten beleven is een wezenlijk onderdeel van een duurzaam project. Daar zijn verschillende manieren voor.

image

Tuinen en balkons bieden veel ruimte voor natuur

Groene tuinen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze vangen ook water op en zijn koeler in hete zomers. Door niet uit te gaan van een betegelde tuin kan iedereen bijdragen aan een groene, leefbare stad.

image

Tuinbuurt Vrijlandt proeftuin voor natuurinclusief bouwen

Ballast Nedam Development ontwikkelt in Rotterdam Tuinbuurt Vrijlandt, een nieuwe natuurinclusieve inbreidingswijk met 290 woningen. Paul Splinter (KAN) ging in gesprek met de betrokkenen.

image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte. Zonder variatie raakt het landschap uit balans en krijgen overlastgevende soorten meer kansen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief