×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Vogels weten Brabantse neststenen te vinden

image
Moderne gebouwen bieden vaak weinig leefruimte voor vogels en vleermuizen. Daarom zetten de vijf grote Brabantse steden zich, samen met de provincie Noord-Brabant, Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland, in om nest- en verblijfplaatsen bij nieuwbouw of renovatieprojecten in te bouwen. Met succes, blijkt uit monitoring door vrijwilligers. Huismus, en ook gierzwaluw, weten de neststenen al te vinden. Vleermuizen hebben iets meer tijd nodig, maar ook zij lijken belangstelling te hebben voor de nieuwe woonruimte.

Huismussen en gierzwaluwen
In Eindhoven zagen vrijwilligers dat verschillende locaties al werden bezet door huismussen. Die zitten niet alleen in de neststenen maar hebben soms na renovatie ook weer hun plekje onder de dakpannen gevonden. In Helmond werden gierzwaluwen dicht bij de neststenen gezien en mogelijk is er al eentje in gebruik. Dat is voor gierzwaluwen snel, meestal doen zij er langer over om nieuwe nestplekken in gebruik te nemen.

De neststenen zijn ook gewild bij andere vogelsoorten. In plaats van de gierzwaluw of de huismus, waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn, hebben in sommige stenen koolmezen, spreeuwen of de zwarte roodstaart hun intrek genomen. In Breda hadden de beoogde vogelsoorten de nieuwe nestplekken nog niet gevonden, maar deze locaties zijn ook pas in 2021 opgeleverd. De huismus is al wel in de omgeving gezien. Dat is dus veelbelovend.

Vleermuizen
Vleermuizen hebben over het algemeen tijd nodig om nieuwe verblijfplaatsen in gebruik te nemen. Ook is hun aanwezigheid pas goed te zien als ze er al wat langer zitten. Het is dus nog wat te vroeg om al conclusies te trekken over het succes van de vleermuiskasten, maar de eerste tekenen stemmen hoopvol. In Helmond werden al vrij snel uitwerpselen van een dwergvleermuis onder een vleermuiskast gevonden. In de komende jaren blijven vrijwilligers de ontwikkelingen volgen.

Brabantse steden steeds diervriendelijker
Vogels als de huismus en gierzwaluw zijn, net als sommige vleermuissoorten, grotendeels afhankelijk van onze bebouwing. Al eeuwen broeden en verblijven zij in de gaten en kieren in onze muren en daken. Door het isoleren van huizen en het steeds strakker bouwen zijn zulke plekjes echter veelal verdwenen en zijn deze gebouwenbewoners flink in aantal afgenomen.

In Eindhoven, Tilburg, Helmond, Breda en Den Bosch worden sinds 2017 inbouwvoorzieningen voor vogels en vleermuizen geplaatst. Al 1170 van de 1845 beoogde nest- en verblijfplaatsen zijn geplaatst, de rest volgt in de komende tijd. Vrijwilligers monitoren elk jaar de resultaten. Hun waarnemingen geven inzicht hoe de voorzieningen door verschillende soorten worden gebruikt, en helpen zo om de soorten beter te beschermen.Door: Mariël Verburg, Vogelbescherming Nederland, 16 december 2021
Beeld: Frans Heijnen

image

Brabant steeds meer een thuis voor de huismus

Sinds 2017 werken de provincie Noord-Brabant, Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland samen om natuurinclusief bouwen te stimuleren. Uit een eerste monitoring blijkt dat met name de huismus daarbij ingebouwde neststenen wist te vinden.

image

Natuurinclusief bouwen? Deze video vertelt je hoe!

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen is makkelijker dan je denkt. Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging en provincie Noord-Brabant ontwikkelden een nieuwe praktische video om het je te laten zien.

image

“Mensen én vogels waarderen deze wijk”

Doordrongen van het belang van natuurinclusief bouwen, dient het project Berckelbosch voor ontwikkelaar Ballast Nedam Development als proeftuin voor hun duurzame ideeën. Met die ideeën werd Berckelbosch de Brabantse winnaar van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen.

image

Een stad door de ogen van een dier

Goed voor dieren ín de stad zorgen is belangrijk, maar om mensen te interesseren voor een groene stad, zijn ook andere argumenten nodig. Milieufilosoof Glenn Deliège is er vast van overtuigd. Belangrijk daarbij is steeds om ook door de ogen van het dier te kijken.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief