×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Waardevol groen vergt duurzaam beheer

image
Elke nieuwe groene omgeving heeft tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot waardevolle natuur. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, zijn bepalend voor het eindresultaat. Leg het gewenste beheer daarom vast in een beheersplan, bij voorkeur voor langere periode. Zorg er ook voor dat het juiste beheer wordt meegenomen in de aanbesteding, zodat de uitvoerder weet wat er wel en niet moet gebeuren.

Bij ecologisch beheer wordt er gestreefd de biodiversiteit te vergroten en de flora en fauna de kans te geven zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen. Het is een andere manier van werken, die niet duurder maar soms zelfs goedkoper is. De aanleg van een bloemrijke berm kost meer dan het inzaaien van een grasmat. Maar de bloemrijke berm hoeft slechts één of twee maal per jaar gemaaid te worden, tegenover de vijfentwintig maaibeurten bij een traditioneel gazon. Dat scheelt heel wat man-uren op uw jaarbegroting!

Tip: De kosten en baten van bijvriendelijk beheer zijn samengevat in een handige brochure.

Brochure bijvriendelijke beheer

Tip: Kleurkeur. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Kleurkeur

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte. Zonder variatie raakt het landschap uit balans en krijgen overlastgevende soorten meer kansen.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief