×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Woonwensen van vogels en vleermuizen

image
Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Vaak vinden ze een ingang via een opening in de gevel of bijvoorbeeld een kapotte dakpan. Deze mogelijkheid is echter steeds minder voorhanden door sloop, renovatie en (na)isoleren. Het plaatsen van inbouwstenen als nest- of verblijfplaats is dan een duurzame, praktische en veilige oplossing. Maar ook bouwkundige elementen kunnen goed gebruikt worden om vogels en vleermuizen weer ruimte onder de pannen te geven.

Inbouwstenen
Door verschillende partijen worden geprefabriceerde inbouwstenen voor gebouwbewonende soorten geleverd. Deze stenen kunnen simpel worden verwerkt in de gevel van een nieuw of te renoveren gebouw. Er zijn zichtbare varianten en opties die achter de gevel weggewerkt kunnen worden. De materialen producent Vivara Pro zijn specifiek afgestemd op de Nederlandse bouwmarkt. In iedere gevel van ieder gebouw kan ruimte gemaakt worden voor stadse soorten!

Bouwkundige maatregelen
Naast inbouwstenen kunnen de bouwkundige elementen een gebouw zelf ook een verblijfplaats worden. Dit kan heel simpel zijn. Laat bijvoorbeeld de (hoge) stootvoegen open om een spouwmuur toegankelijk te houden voor vleermuizen. Maar ook een gootbekisting kan met een eenvoudige aftimmering dienst doen als nestplaats voor mus of gierzwaluw. Het Bouwbesluit is voor deze ingrepen geen belemmering, openingen groter dan 10 millimeter zijn namelijk toegestaan, als ze bedoeld zijn voor beschermde diersoorten!

Voorkeuren en randvoorwaarden
Natuurinclusief bouwen is dus makkelijk! Maar verschillende vogels en vleermuizen hebben wel hun eigen voorkeuren en randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn samengevat in een handige tabel, die je hieronder kunt downloaden.

Professionele ecologen en deskundige vrijwilligers kunnen maatwerkadvies geven over de optimale locaties in een concreet project.

Download hier het overzicht woonwensen vogels en vleermuizen

Preview woonwensen

Beeld: Gierzwaluw in neststeen, Vivara Pro

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vleermuizen

Vivara Pro ontwikkelt specialistische natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. Deze materialen zijn afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Metseldetaillering als toegang tot spouw

Waar gevels worden verfraaid met uit het gevelvlak springende elementen, kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om daarachter toegang te bieden tot de spouw voor vleermuizen.

image

Ontsluit tussenspouw voor vleermuizen

Spouwen zijn dankzij de stabiele temperatuur bij uitstek geschikt voor vleermuizen. De spouw kan eenvoudige toegankelijk gemaakt worden voor vleermuizen, zonder dat die een warmtelek oplevert.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief