×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Zet in op behoud bestaand groen

image
Bij veel bouw- en verbouwprojecten worden bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd bij het bouwrijp maken van de locaties. Zet in op het behouden van bestaand groen door een hoofdgroenstructuur vast te leggen in beleid.

Een gezonde, groene leefomgeving is van grote waarde voor onze steden en dorpen. Niet voor niets hebben bomen en begroeiing een prominente rol in menig artist impression van nieuwbouwprojecten. Toch worden bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd bij het bouwrijp maken van de locatie.

Het gevolg is dat gebouwen bij oplevering in een kale natuurlijke omgeving staan, met hoogstens enkele pas aangeplante struiken en straatboompjes, die nog jaren nodig hebben om uit te groeien tot volwaardige groenstroken en bomen. Het trieste is dat deze elementen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden vaak nog op de locatie aanwezig waren. Bestaande groenelementen, zoals oude bomen en boomgroepen, en bestaande landschappelijke structuren, zoals sloten, hadden de nieuwbouw direct bij oplevering al het nodige natuurlijke cachet kunnen geven. Bovendien had het behoud ervan de waarde van het groen als leefgebied voor dieren intact gehouden.

Als gemeente kun je dit voorkomen: bescherm de hoofdgroenstructuur van het stedelijk gebied door deze vast te leggen in beleid én door deze te versterken waar nodig. Als gemeente is het ook mogelijk om in de aanbesteding en vergunning als voorwaarde te stellen dat bestaand groen zo goed mogelijk wordt geconserveerd. Bescherm waardevol groen maar sta dynamiek toe waar dat kan als hiermee de biodiversiteit wordt bevorderd. Leg een en ander ook formeel vast in een beheerplan.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.

image

Factsheet Sportvelden

Sportvelden kunnen zo worden ingericht en beheerd dat het gunstig is voor zowel de vogels als het sportveldonderhoud.

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief