×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Uitreiking award 2021

In 2021 zal de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen, voor inspirerende natuurinclusieve bouw, verbouw- en renovatieprojecten, voor de tweede keer worden uitgereikt.
Welke bouwer, ontwerper of ontwikkelaar brengt met zijn of haar project het meeste leven in de stad? Geef jouw project op en maak kans op deze prachtige award!


Beoordelingscriteria

Sar9139 48869776136 o
Wil jij kans maken op de Award 2021?
Check dan snel of jouw project aan de voorwaarden voldoet:
 • Het project heeft een concrete, kwalitatieve bijdrage geleverd aan de leefomgeving van stadsvogels en/of vleermuizen.
 • Het project is herhaalbaar; andere partijen kunnen er een voorbeeld aan nemen en het concept overnemen.
 • Er is richting het brede publiek actief over het project (en natuurinclusief bouwen) gecommuniceerd.
 • Het project is al gerealiseerd.
 • Het betreft bovenwettelijke maatregelen. Verplichte mitigatie in het kader van de Wet natuurbescherming/Omgevingswet telt niet mee.
 • Betrokkenheid van het publiek (omwonenden, bewoners, bezoekers) wordt positief beoordeeld.
 • Het nieuwe normaal; de uitvoerende partij(en) heeft/hebben natuurinclusief werken opgenomen in hun beleid of in hun standaard manier van werken.
 • Er is gedacht aan een beheerplan voor groen en bij voorkeur ook (soorten)monitoring op de lange termijn; kortom duurzaam onderhoud van het project.


Overige voorwaarden

Gierzwaluwsteen in gebruik pascal wolterman 9 48919583802 o
Vogels houden het graag sportief!
Daarom gelden de volgende spelregels en -voorwaarden:
 • Deelname is gratis.
 • Het insturen van het deelnameformulier betekent dat inzenders akkoord gaan met een beoordeling door de onafhankelijke vakjury.
 • U gaat er mee akkoord dat uw project als goed voorbeeld wordt opgenomen op de Checklist Groen Bouwen en Bouwnatuurinclusief.nl.
 • U gaat ermee akkoord dat, indien u eindigt in de top drie, uw project met naam en ingezonden beeld wordt genoemd in persberichten en andere media-uitingen over de Award Natuurinclusief Bouwen.
 • Indien u de award wint, is er namens uw project een vertegenwoordiger bereid om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. De uitreiking vindt eind 2021 plaats. Aanvullende informatie over datum en locatie volgen op de website.
 • Over beslissingen van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.


De jury

De juryleden voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen zijn deskundigen uit het werkveld. Ze vertegenwoordigen diverse branches, waaronder het vastgoed, architectuur & ontwerp en groen & biodiversiteit. Ieder jurylid beoordeelt de projecten vanuit zijn of haar eigen expertise.

Binnenkort maken we hieronder de jury van 2021 bekend!

Jurylid

Jurylid

Vastgoed

Jurylid

Jurylid

Groen & biodiversiteit

Jurylid

Jurylid

Architectuur & ontwerp

Jurylid

Jurylid

Winnaar 2019

Waar let de jury op bij de selectie?

Naast de bovenstaande beoordelingscriteria let de jury op de waarde die een project heeft ten opzichte van:
Banner leefomgeving Banner klimaat Banner investering Banner biodiversiteit
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.