×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Bomen? Ja graag!

image
Bomen zijn niet weg te denken uit ons straatbeeld. Zij dragen bij aan een gezonde en prettige leefomgeving voor mens en dier. Daarnaast zijn bomen zijn van essentieel belang voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Bomen zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Veel stadsvogels vinden hun voedsel of een nestplek in bomen. Vleermuizen op hun beurt gebruiken bomen en bomenlanen om zich te oriënteren en om te foerageren.

Houdt bij nieuwbouw en herontwikkeling de volgende voorkeursvolgorde aan.

Stap 1 Laat bestaande bomen zoveel mogelijk staan. Volgroeide bomen zijn namelijk essentieel voor de biodiversiteit in de stad. Houd bij bouw en aanleg rekening met de 10 geboden van de Bomenstichting. Of laat een Bomen Effect Analyse uitvoeren.

Stap 2 In geval van nieuwe aanplant: kies voor lokale, inheemse bomen. In Laag Nederland (zeeklei-, rivieren- en laagveenlandschap) zijn dat de wilg , els en populier. In Hoog Nederland (duin-, zand-, hoogveen- en heuvellandschap) kunt u kiezen voor de beuk, eik en lijsterbes.

Stap 3 Een alternatief vormen de zogeheten drachtbomen, zoals de esdoorn, paardenkastanje, acacia en linde. Ook fruitbomen zijn drachtbomen.

Op sommige plekken in het stedelijk gebied is het klimaat dusdanig, dat inheemse bomen er moeilijk kunnen groeien. Mogelijk oorzaken zijn de beperkte ruimte in de ondergrond of de hoge temperaturen, bijvoorbeeld in stadscentra. Kies in dergelijke gevallen voor exoten of kweekvormen die een drachtboom zijn voor verschillende insecten.

Tip: Wageningen Universiteit heeft samen met verschillende kennis partners een overzicht gemaakt van verschillende (stads)bomen en hun eigenschappen. Een handig overzicht van verschillende bomen en hun waarde voor biodiversiteit en luchtkwaliteit.

Naar de soortentabel

Tip: Gebruik i-Tree om de baten van de bomen inzichtelijk te maken. Dit is een in de Verenigde Staten ontwikkeld softwareprogramma dat inzicht geeft in de bijdrage die bomen leveren aan een schonere lucht, verkoeling van de stad, wateropvang en CO2-opslag.

Meer informatie over i-Tree

Lees meer

image

Factsheet Stadsbomen

image

Factsheet Groenstructuren

image

Versterk positie van lokale soorten

image

Maak bewoners bewust van natuur in de omgeving

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.