×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Bomenlanen: voor biodiversiteit én mobiliteit

image
Geregeld worden bomenrijen langs wegen gekapt. Dat geeft ruimte voor het verkeer, maar er gaat ook veel verloren. De TU Delft en de Bomenstichting werpen een nieuw licht op het belang van bomenlanen voor onder meer klimaat en biodiversiteit. Ofwel: hoe bomenlanen bijdragen aan een natuurinclusieve inrichting van ons land.

Verkeerskundig perspectief
Bomenlanen maken al eeuwen deel uit van het Nederlandse landschap. Of het nu gaat om lange rijen langs provinciale wegen, smalle laantjes in parken of groene verkeersaders door de stad: bomen en wegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch worden er steeds weer bomen langs wegen gekapt. De reden: wegen moeten verbreed, wortels beschadigen het wegdek of bomen staan gevaarlijk dicht op het langsrazende verkeer. Het verwijderen van de bomen lijkt dan de eenvoudigste oplossing.

Maar door bomenlanen uitsluitend vanuit verkeerskundig perspectief te beoordelen, doen we tekort aan de vele andere functies die deze lanen hebben. Dat blijkt uit een studie van de TU Delft en de Bomenstichting, die resulteerde in het boek ‘Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen’.

Bomenlanen

Historische waarde
De cultuurhistorische waarde is één van de vaak vergeten functies van bomenlanen, aldus de onderzoekers: ze vertellen iets over de geschiedenis van het landschap. Bijvoorbeeld de statige bomen langs oprijlanen van landgoederen. Als er plannen ontstaan om ze te verwijderen maakt dat vaak veel los, zoals de 180 jaar oude ‘troeteleik’ op de middenberm van de A58: restant van de oprijlaan van landgoed Anneville die moet wijken voor de snelweg.

Maar bomenlanen leveren ook een bijdrage aan een natuurinclusieve inrichting van onze ruimte. Ze geven bijvoorbeeld beschutting tegen de zon, vangen fijnstof en stikstof af en houden water vast in de grond. Zo dragen ze niet alleen bij aan een comfortabele leefomgeving, maar dempen ook de effecten van klimaatverandering. Belangrijke waarden die verloren gaan wanneer bomen worden gekapt.

Groene infrastructuur
Voor biodiversiteit is het behoud van bomenlanen cruciaal. Rijen bomen in groene bermen bieden voedsel en huisvesting aan vogels en andere dieren. Elke bomenlaan is een biotoop op zichzelf: een lineair bos dat plaats biedt aan egels, insecten, amfibieën en vogels. En samen vormen ze een groene infrastructuur waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen. Zo verbinden ze natuurgebieden met elkaar en vormen ze groene corridors in het stedelijk gebied.

Dat pleit er niet alleen voor om zuinig te zijn op onze bestaande bomenlanen, maar ook om bomenlanen al vanaf de tekentafel mee te nemen bij de ontwikkeling van nieuwe wegen. Daarbij dienen ontwerpers niet alleen boven de grond te kijken: ook onder de grond is onze bodem inmiddels een snelweg op zich geworden, vol leidingen, rioolbuizen en kabels. In die netwerken moeten bomen zich ‘staande’ weten te houden. Daarom is het goed om bij de gebiedsontwikkeling al met het bodemleven rekening te houden.

Tips van experts
Bomenlanen kunnen al met al een belangrijke bijdrage leveren aan de natuur- en klimaatuitdagingen van overheden, landschapsontwerpers, ontwikkelaars en stedenbouwers. Het boek 'Bomenlanen', met bijdragen van diverse experts, geeft daarvoor tips en handreikingen. Bijvoorbeeld over het ontwerpen van een bomenlaan; welke boomsoorten kies je? En hoe richt je de berm in zodat deze veilig én ecologisch waardevol is? De auteurs geven ook handvatten om bestaande lanen te verbeteren. Hoe zorg je voor verjonging van oude bomenlanen, en welke maatregelen zijn er mogelijk om ze verkeersveilig te houden?

Door vanuit verschillende perspectieven naar bomenlanen te kijken, toont het boek dat er vaak veel meer mogelijk is dan kappen. Wanneer we zorgvuldig met onze lanen om gaan, houden we Nederland mobiel, veilig en groen!

Het boek Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen is verkrijgbaar op de website van de Bomenstichting.
Meer tips over bouwen in de buurt van bomen zijn te vinden bij de downloads op deze website, bijvoorbeeld in deze factsheet van de Bomenstichting.


Tekst: Mariël Verburg, 26 januari 2023
Beeld: Shutterstock

image

Factsheet Meervleermuis

De meervleermuis is een typische soort van het natte Nederlandse laagland. Ze vormen grote kraamgroepen die regelmatig verhuizen binnen een netwerk van kraamverblijfplaatsen. Voor het vinden van voedsel zijn ze afhankelijk van groot open water, waterwegen en andere lijnvormen in het landschap.

image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Wijkophoging? Acht tips om groen te behouden

Wanneer woonwijken worden opgehoogd, sneuvelt er vaak veel beplanting. Een aanslag op flora en fauna. Kan dat ook anders? Bomenexpert Edwin Koot geeft acht praktische tips om het groen te sparen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief