×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Inspiratie

Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Particulier basiskwaliteit beheer beleid biodiversiteit duurzaamheid gebiedsontheffing gebiedsontwikkeling gemeente groenbeheer groene daken groene gevel inbouwkast inbouwstenen kennisuitwisseling klimaatadaptatie leefomgeving natuurlijke bestrijding natuurwaarden nestgelegenheid ontwerpen renovatie samenwerking smp stadsnatuur technische specificaties test test2 verblijfplaatsen vergroening verlichting vleermuizen vogels wateropvang wet natuurbescherming
image

Factsheet Vleermuizen en parken

image

Kies waar mogelijk voor halfbestrating

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.