×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Dakoverstek biedt vleermuizen kansen

image
Een woning is aantrekkelijker te maken voor vleermuizen dan op het eerste gezicht lijkt. In het ontwerp zijn uiteenlopende mogelijk om verblijfplaatsen voor vleermuizen te creëren. In het geval van huizen met een overstekende dakrand bijvoorbeeld.

Om een woningontwerp aantrekkelijk te maken voor het verblijf van vleermuizen kunt u uiteenlopende volgende maatregelen nemen:

  • Huizen met een overstekende dakrand bieden een uitstekend alternatief voor een vleermuisverblijfplaats. Vleermuizen kruipen het liefst weg in allerlei kieren of spleten, zoals een plank net onder de dankrand. Door de plank zodanig in te tekenen dat er 1,5 tot 2 centimeter ruimte is tot aan de muur, ontstaat de mogelijkheid voor vleermuizen om achter deze plank weg te kruipen. Vooral dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en laatvliegers (solitaire dieren) maken gebruik van dit soort constructies.
  • Sommige daken hebben naast normale dakpannen ook 'spreeuwen-pannen'. Dit soort pannen zijn in combinatie met een ruimte onder de pannen ook heel geschikt voor vleermuizen. De 'vleermuis-pan' wordt door middel van een smalle kruipplank verbonden met een vleermuiskast aan de binnenzijde van het dak. Dit soort constructies zijn alleen mogelijk bij nieuwbouwhuizen of bijvoorbeeld tijdens renovaties van het dak. Of in kerken, waar de ruimte boven het gewelf op deze manier voor vleermuizen toegankelijk gemaakt kan worden.
  • Toegang bieden aan vleermuizen op het dakbeschot bij huizen is ook mogelijk, mits de ruimte is afgesloten van de zolder. Dakbeschotten kunnen dubbel worden uitgevoerd, met een spleet van 1,7 á 3 cm, en toegankelijk vanuit de daklijst of de spouwmuur.
    In de spouwmuur zelf wordt overigens de toepassing van BRM (Breathable Roof Membranes) als isolatiemateriaal ten zeerste afgeraden. Door de klauwtjes van vleermuizen kan het membraan binnen enkele jaren gaan rafelen. De loslatende vezels kunnen onder andere door individuen die in de kluwen vezels vast komen te zitten tot sterfte onder vleermuizen leiden. Dat vormt een gevaar voor vleermuizen en tast de werking van het membraan aan. Bitumineuze dakvilt dat niet bestaat uit polypropyleen kan veilig worden toegepast.
  • Het aanbrengen van sleuven in de gootbekisting creëert openingen die erg in trek zijn bij vleermuizen.
  • Het vleermuisvriendelijk aanpassen van een gevelrand kan door ruimte te creëren in de oorspronkelijke constructie tussen de beplating en de gevel. Hiermee kunnen verblijfplaatsen voor vleermuizen worden gecreëerd.

Bovenstaande tips geeft een eerste indruk van de mogelijkheden om verblijfsruimtes voor vleermuizen te creëren. Het blijft echter maatwerk. Door het inschakelen van een vleermuisspecialist neemt de kans van slagen toe.

8 schuine dakrand vleermuis

Lees meer

image

Schoorstenen voor vleermuizen

image

Ruimte voor vogels in overstekende dakranden

image

Metseldetaillering als toegang tot spouw

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.