×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Ervaring aan het woord: Space-S

image

Van industriegebied naar duurzaam wonen en werken. Strijp-S werd in de 20steeeuw gekenmerkt door fabrieksgebouwen van Philips. In de 21ste eeuw is Philips vertrokken en is het gebied veranderd in een plek waar wonen, werken, duurzaamheid en creativiteit samenkomen met industrieel erfgoed.

Toch is er in dit dichtbebouwde en compacte gebied aan groen gedacht. De daktuinen op het Veemgebouw zie je van grote afstand, maar de verborgen dakparels van SPACE-S zijn misschien nog wel mooier.

SPACE-S is een kleine woonwijk op zich. In deze 7 woonblokken met 402 woningen wonen iets meer dan 600 bewoners in verschillende appartementen, lofts, en studenten(kamers). Bijzonder is dat deze kleine wijk door de bewoners zélf mee ontworpen is. In tientallen bijeenkomsten hebben aannemer Stam + De Koning en woningcorporatie Woonbedrijf samen met de toekomstige bewoners bepaald hoe Space-S eruit moet zien. Hierbij is niet alleen goed nagedacht over woningen en gemeenschappelijk ruimte, maar ook over het groen. Want hoe zorg je dat je ook hier van een tuin kan genieten?

Dat doe je natuurlijk door de hoogte in te gaan! Op SPACE-S zijn drie daktuinen met ieder een eigen karakter aangelegd. Op de hoogste verdieping is een heuse moestuin aangelegd. Dit had wel wat voeten in de spreekwoordelijke aarde. De 85 plantenbakken én benodigde tuinaarde zijn met een huiskraan omhoog getakeld. De resulterende tuin, inclusief groenten en kruiden, wordt verzorgd door bewoners zelf. Ook op lagere niveaus zijn daktuinen aangelegd waar bewoners kunnen wandelen, zitten of relaxen. Naast de besloten daktuinen zijn er ook 3 openbaar toegankelijke hofjes aangelegd. Hier kunnen ook andere gebruikers van Strijp-S een groen ommetje maken.

Sar9265 48869775881 o

Lees meer

image

Praktische toepassing van een groen dak

Groene daken zijn toepasbaar op verschillende typen daken. Houdt rekening met deze technische details en tips en voorzie ook uw volgende project van een natuurinclusieve dakbedekking.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.

image

Groene gevels voegen natuurkwaliteit toe

Groene gevels leggen nauwelijks beslag op de ruimte maar de voordelen voor vogels en mensen zijn groot! Een overzicht van de diverse plantensoorten die in een groene gevel kunnen worden toegepast.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.