×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Factsheet Na-isolatie

image
Door bij na-isolatie en renovatie rekening te houden met (jaarrond) beschermde nesten, worden geen broedende vogels verstoord en behouden verschillende kwetsbare vogelsoorten hun nestplaatsen. Houd bij na-isolatie en renovatie ook rekening met eventueel aanwezige vleermuizen. Laat gedegen ecologisch onderzoek uitvoeren.

Factsheet na-isolatie vogels

Lees meer

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.